Grattis till årets posterpristagare

Svenska Läkaresällskapet delar under State of the Art Covid-19 ut tre posterpris för bästa poster på vardera 10 000 kr. Årets pristagare var Ulrika Torbiörnsson, Katja Wyss och Sara Thuresson!