P80 – Risk för hjärtinfarkt och ischemisk stroke efter COVID-19 – registerstudier.

6. Komplikationer

Ioannis Katsoularis1, Osvaldo Fonseca-Rodríguez2, Paddy Farrington3, Krister Lindmark1, Anne-Marie Connolly4

1 Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Umeå universitet.
2 Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå universitet.
3 School of Mathematics and Statistics, The Open University, Milton Keynes, UK
4 Klinisk Mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhus och Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå universitet.

Bakgrund: På senare tid har kardiovaskulära komplikationer till COVID-19 uppmärksammats. Dock är de flesta studier inom detta område små och huvudsakligen har inneliggande patienter studerats under pandemins ’’första våg’’.

Metod: I den aktuella studien undersöktes om COVID-19 är en riskfaktor för hjärtinfarkt och ischemisk stroke med hjälp av data från nationella register. Studien är baserat på samtliga konstaterade COVID-19 fall i Sverige från 1a februari 2020 till 14e september 2020, innefattande 86,742 individer. 348,481 ålders- och könsmatchade personer användes som kontrollgrupp. Två olika statistiska metoder användes för att beräkna risken för hjärtinfarkt och ischemisk stroke efter COVID-19; en s.k. self-controlled case series (SCCS) metod och en s.k. matchad kohortstudie.

Resultat: Studien visade att risken för hjärtinfarkt och ischemisk stroke ökar 3–7-faldigt den första veckan; och 3-faldigt den andra veckan efter infektion med COVID-19. Detta visades med både SCCS metoden och i den matchade case-control studien. Därutöver ökar samsjuklighet (baserat på Charlson Comorbidity Index) risken för hjärtinfarkt eller ischemisk stroke. Studien visar också ett omvänt risksamband, att patienter som hospitaliserats för hjärtinfarkt eller stroke att få en COVID-19 infektion under vårdtiden vilket kan bero på nosokomiala infektioner.

Slutsats: Denna studie är en av största hittills publicerade studier som undersöker risken för kardiovaskulära komplikationer efter COVID-19 och omfattar hela svenska befolkningen. Den visar att COVID-19 är en oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt och ischemisk stroke. Resultaten indikerar att kardiovaskulära komplikationer kan representera en viktig klinisk manifestation av COVID-19 och visar också hur viktigt det är med vaccination mot COVID-19.

(Studien är publicerad i The Lancet).