P79 – NEURO-COVID: ÖKAR SVÅR COVID-19-INFEKTION RISKEN FÖR KOGNITIV SVIKT?

6. Komplikationer

Charlotta Thunborg1, 2, Göran Hagman2, Pia Andersen1, 2, Malin Aspö1, 2, Helena Hallinder1, 3, Nicholas Levak1, Håkan Walles2, Elias Jokhader2, David Nelson1, 2, Henrik Zetterberg4, 5, 6, Fredrik Piehl1, 2, Jessica Kåhlin1, 2, Antonios Tzortzakakis1, 2, Tobias Granberg1, 2, Lars Eriksson1, 2, Miia Kivipelto1, 2, 3, 7, 8

1 Karolinska Institutet, Stockholm
2 Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
3 Stockholms Sjukhem, Stockholm
4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
5 UCL Queen Square Institute of Neurology, London
6 Göteborgs Universitet, Mölndal
7 Imperial Collage, London
8 University of eastern Finland, UEF, Kuopio

Bakgrund: Neurokognitiva problem och neurologiska symtom är vanliga vid covid-19-infektion i den akuta fasen, särskilt hos kritiskt sjuka patienter. De potentiella mekanismerna bakom dessa symtom är inte helt klarlagda men förmodligen involveras inflammatoriska, vaskulär och neurotropa effekter av coronaviruset. Konsekvenserna på kort- och lång sikt förblir oklara och patienter med neurokognitiv påverkan liknande andra kognitiva störningar, inklusive Alzheimers har rapporterats.

Syftet med Neuro-Covid-studien är att undersöka om det finns en ökad risk för långvarig kognitiv svikt, samt undersöka biokemiska och strukturella hjärnförändringar efter en allvarlig covid-19.

Metod: Detta är en prospektiv kohortstudie med patienter som överlevt intensivvård för covid-19 på Karolinska Universitetssjukhuset. Patienterna undersöks vid 3, 6 och 12-månader med avseende på neurologiska och neuropsykologiska tester samt hjärnavbildning, MRI och blodprov för att beskriva relevanta blodbiomarkörer. Denna presentation kommer att fokusera på neuropsykologisk testning utförd med; Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Rey Complex Figure test, Verbal Fluency Test, Kategoriflöde, Trail Making Test (TMT, A & B), Symbol Digit Modalities Test, samt skattning av ångest med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och livskvalitet (RAND-36).

Resultat: För närvarande har 53 patienter slutfört 3-månaders uppföljningen inklusive neuropsykologiska och neurologiska undersökningar. Medelåldern (SD) var 59,3 år (12,4) år och 71,7 % män. Flera patienter uttryckte kognitiva och/eller mentala problem. MRI visade främst mikrovaskulär patologi. Mer detaljerade analyser baserade på 3-månadersuppföljningen kommer att presenteras.

Slutsats: Upprepade undersökningar kommer att möjliggöra ytterligare analyser av långsiktiga effekter på kognition och underliggande mekanismer. Detta kan identifiera patienter i riskzonen för kognitiva komplikationer och möjliga sätt för att mildra effekten av dessa komplikationer.