P62 – Hyperkoagulation mätt med tromboelastometri predicerar mortalitet vid COVID-19.

5. Kliniskt förlopp

Lou M. Almskog1, 2, Agneta Wikman3, 4, Jonas Svensson5, Matteo Bottai6, Mariann Kotormán1, Carl Magnus Wahlgren2, 7, Michael Wanecek1, 8, Jan van der Linden2, 9, Anna Ågren10, 11

1 Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Capio St Görans Sjukhus, Stockholm, Sverige
2 Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
3 Avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
4 Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
5 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
6 Enheten för Biostatistik, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
7 Avdelningen för Kärlkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
8 Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
9 Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
10 Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
11 Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Bakgrund: COVID-19, infektion orsakat av SARS-CoV-2, har visat sig vara ett hyperkoagulativt tillstånd. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida koagulopati, kvantifierat genom tromboelastometri (ROTEM®), kan predicera kliniskt förlopp hos sjukhusvårdade patienter med diagnosticerad COVID-19.

Metod: I denna prospektiva observationsstudie inkluderade vi 141 vuxna sjukhusvårdade patienter med COVID-19 pneumoni under pandemins första våg, vid Capio St Görans Sjukhus i Stockholm. ROTEM togs efter inläggning, och patienterna följdes under 30 dagar. En prediktionsmodell togs fram baserad på logistisk regression, där variablerna ROTEM EXTEM-MCF (Maximum Clot Firmness, som i tidigare studier visat sig vara en bra markör för hyperkoagulation) ålder och andningsfrekvens ingick, och där vi uppskattade risken för död inom 30 dagar.

Resultat: 18 av 141 inkluderade patienter (13%) dog inom 30 dagar. Vår prediktionsmodell visar, att risken att dö inom 30 dagar för en sjukhusvårdad patient med COVID-19, ökar med högre värden av EXTEM-MCF, stigande ålder och ökad andningsfrekvens (P < 0.05).

.

Slutsats: Vi visar i denna studie att hyperkoagulation mätt med ROTEM, i kombination med ålder och andningsfrekvens, predicerar 30-dagars mortalitet vid COVID-19.