P58 – En klinisk studie av neurokognitiva och psykologiska symtom hos Post Covid -19 patienter-PASC

5. Kliniskt förlopp

Yvonne Freund-Levi1, 2, 3, 4, Tonny Castilla1, 5, Adrian Meehan2, Tobias Granberg6, 7, Bianca Forgo8, Per Thunberg9, Sophie Erhardt10, Kristian Borg11, Hans Hjelmquist1

1 School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden
2 Department of Geriatrics , Örebro University Hospital, Örebro, Sweden
3 Center for Alzheimer Research, Division of Clinical Geriatrics, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
4 Department of Old Age Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London, London, UK
5 Olaus Petri General Practitioners Office, Örebro, Sweden
6 Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
7 Division of Neuroradiology, Department of Radiology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
8 Department of Radiology, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden
9 Department of Medical Physics, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden.
10 Department of Physiology and Pharmacology, Neuropsycho immunology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
11 Division of Rehabilitation Medicine, department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet, Danderyd University Hospital, Stockholm, Sweden

Bakgrund: Fler än 200 miljoner människor i Världen har infekterats av SARS COV 2 -virus. En mindre grupp har utvecklat s. k post akut sequelae av Post Covid 19 (PASC-19) med kvarstående neurokognitiva, psykologiska och psykiatriska symtom, ¨hjärndimma¨trötthet, huvudvärk, ångest och PTSD. Kognitiva symptom inkluderar minnesförlust, koncentrationssvårigheter, nedsatt uppmärksamhet och exekutiva funktions nedsättningar. Neurologiska symtom baserat på encephalit och mikrotromotisering av hjärnans kärl.
Syfte är  att få en djupare förståelse och sytematiskt studera bakomliggande patogenes av PASC,att identifiera riskfaktorer, objektivt bedöma patientens kognitiva och psykologiska tillstånd, och identifiera diagnostiska och prognostiska biomarkörer  i blod och ryggvätska. Dessutom att utföra 2 separata Magnetkamera undersökningar (MR) av hjärnan för att hjälpa sjukvården  och samhälle samt skapa en uppfattning av prognos longitudinellt under 2 år.

Metod: Följ 100 patienter 6, 12 och 24 månader efter COVID 19
infektion.

Undersöka vilka långsiktiga psykiatriska, psykologiska och
neurokognitiva effekter PASC -patienter upplever i sina
vardag med Mindmore neuropsykologiska tester
och psykiatrisk skattning samt psykologiska tester samt att analysera biomarkörer i blod och lokvor.

Utvärdera hur 100 patienter  i Örebro och Stockholm med PASC påverkas avseende
hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5) aktivitetsbegränsningar, nedsatt arbetsförmåga 
och tid för återgång i arbete.

Vid 6, 12 samt 24 mäta förändringar i biomarkörer i plasma och cerebrospinalvätska

Motsvarande tidpunkter mäte neuropsykologisk funktion med Mindmore IPAD, testa skattningsskalor för depression, ångest PTSD.

Vid 6 och 24 mäta neuroradiologiska förändringar med MR 

Undersök möjliga kopplingar mellan ApoE4 och PASC.

Resultat: Identifiera diagnostiska och prognostiska markörer för att hjälpa hälso- och sjukvårdssamhället .

Slutsats: Sytematiska långtidsstudier behövs för kartläggning av PASC.