P48 – Känslig och specifik mätning av SARS-CoV-2 antikroppar I torkde blodprover genom proximitetsextension med PCR utläsning.

4. Immunologi

Hongzing Zhao1, Ulf Landegren1

1 Uppsala Universitet

Bakgrund: Det är angeläget att kunna effektivt mäta individers immunitet mot SARS-CoV-2.

Metod: Vi har utvecklat en teknik baserad på proximitetsextension, där DNA-konjugerade antigen bringas i proximitet av specifika antikroppar, vilket leder till produktion av DNA strängar som kvantifieras med hög känslighet genom realtidsPCR.

Resultat: 115 patientprover  med kända antikroppsnivåer mot SARS-CoV-2 och 100 negativa kontroller analyserades med 100% specificitet och sensitivitet och brett mätomfång. 1 µl prover i 10 000-faldig spädning gav fortfarande detekterbara signaler. Vi använde metoden för att mäta antikroppsnivåer i torkade 1 mm2 portioner av blodfläckar insamlade vid upprepade tillfällen från 20 vaccinerade individer. Analys av 339 sådana prover visade att 94% av individerna utvecklade höga antikroppstitrar efter två vaccineringar, medan 2% av individerna fortfarande uppvisade låga antikroppsnivåer.

Slutsats: Vår utvecklade test möjliggör enkel provinsamling av individer själva för snabb och effektiv kvantitativ analys efter insändning av proverna per post för mätning av immunstatus.