P34 – Mortaliteten bland patienter som vårdats för Covid-19 på geriatriska kliniker: Data (mars 2020-juli 2021) från Stockholm GeroCOVID studien

3. Epidemiologi

Hong Xu1, Sara Garcia-Patcek1, 2, Martin Annetorp2, Viktoria Bäck Jerlardtz3, Tommy Cederholm1, 2, Malin Engström4, Miia Kivipelto1, 2, Lars Göran Lundberg5, Carina Metzner2, Maria Olsson6, 7, Josefina Skogö Nyvang8, Carina Sühl Öberg9, Elisabet Åkesson10, 11, Dorota Religa1, 2, Maria Eriksdotter Maria Eriksdotter1, 2

1 Sektionen för klinisk geriatrik, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm
2 Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
3 Jakobsbergsgeriatriken, Stockholm, Sweden
4 Sabbatsbergsgeriatriken, Stockholm, Sweden
5 Dalengeriatriken Aleris Närsjukvård AB, Stockholm, Sweden
6 Capio geriatrik Löwet, Stockholm, Sweden
7 Capio geriatrik Sollentuna, Stockholm, Sweden
8 Capio Geriatrik Nacka AB, Nacka, Sweden
9 Handengeriatriken, Aleris Närsjukvård AB, Stockholm, Sweden
10 Sektionen för neurogeriatrik, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm
11 Stockholms Sjukhem, Stockholm, Sweden

Bakgrund: Vi har tidigare visat en minskning av mortaliteten i COVID-19 bland äldre under den första vågen av pandemin. Kunskapen om mortaliteten under längre tid är mindre känd. Syftet här är att undersöka trettiodagarsmortaliteten över tid bland geriatriska patienter med och utan COVID-infektion i Stockholm.

Metod: Data mellan 6 mars 2020-31 juli 2021 samlades in från 4565 respektive 19308 patienter 70 år och äldre som vårdades på grund av COVID respektive icke-COVID-infektion på nio geriatriska kliniker i Stockholm. Information om trettiodagarsmortaliteten (räknad från inskrivningsdatum på geriatrisk klinik) registrerades. Antalet COVID-fall och mortalitet per vecka för populationen 70 år och äldre i Stockholm erhölls från Socialstyrelsen.

Resultat: Bland patienter med COVID-19 var trettiodagarsmortaliteten högst i mars och april 2020 (29%), minskade under sommaren och ökade igen under hösten (17% november-december). I januari-februari 2021 var dödligheten 14% och minskade till 11% i mars-april 2021. Trettiodagarsmortaliteten under mars 2020-juli 2021 var 18% jämfört med 5.5% bland icke-COVID-19 geriatriska patienter. 

Antalet personer över 70-år som testade positivt för COVID-19 i Stockholm var högst i april och december 2020, sjönk i januari 2021 för att sedan öka men i mindre omfattning än tidigare. Antalet dödsfall följde samma mönster som smittspridningen i samhället förutom under våren 2021 då mortaliteten minskade.

Slutsats: Trettiodagarsmortaliteten för sjukhusvårdade geriatriska COVID-19 patienter liksom för hela 70+ populationen i Stockholm var högst under perioder med hög COVID-19 incidens i samhället fram till våren 2021 då en minskning ses, sannolikt delvis en vaccinationseffekt. Dödligheten i icke-COVID-19 geriatriska fall var betydligt lägre och tämligen stabil under perioden.