P33 – Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid-19)

3. Epidemiologi

Pontus Naucler1, 2, Pär Sparén3, Joakim Dillner4, 5, Anders Sönnerborg1, 5, 6, Jan Albert7, 8, Kristoffer Strålin1, 2, Therese Djärv2, 9, Emma Larsson10, 11, Johan Ursing12, 13, Sara Nordqvist Kleppe5

1 Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinska Enheten Infektionssjukdomar, Stockholm, Sverige
2 Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna, Stockholm, Sverige
3 Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB), Stockholm, Sverige
4 Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK), Stockholm, Sverige
5 Karolinska Institutet, Intuitionen för Laboratoriemedicin (LABMED), Stockholm, Sverige
6 Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Huddinge, Stockholm, Sverige
7 Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk Mikrobiologi, Stockholm, Sverige
8 Karolinska Institutet, Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi (MTC), Stockholm, Sverige
9 Karolinska Universitetssjukhuset, Medicinsk Enhet Akut, Stockholm, Sverige
10 Karolinska Institutet, Klinisk Fysiologi och farmakologi (FyFa), Stockholm, Sverige
11 Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ Medicin och Intensivvård, Stockholm, Sverige
12 Danderyds Sjukhus, Infektionskliniken, Stockholm, Sverige
13 Karolinska Institutet, Kliniska Vetenskaper, Danderyd Sjukhus, Stockholm, Sverige

Bakgrund: Kvalitetsregister för SARS-CoV-2 (Covid-19) har som syfte att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet vid vaccination mot, behandling och vård av patienter med SARS-CoV-2-infektion (Covid-19) och minska infektionens efterverkningar. Registret möjliggör jämförelser inom hälso- och sjukvården genom framställning av statistik för att rationellt, snabbt och effektivt kunna observera och påvisa kvalitetsskillnader, ge underlag till förbättringsarbete och följa upp de insatser som görs.

Genom att stödja evidensbaserat utvecklingsarbete kommer registret att förbättra vårdkvaliteten och säkerheten i vården för patienter, kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som föranleds av SARS-CoV-2, samt långsiktig följa upp vaccinationerna.

Organisation och styrningKarolinska Universitetssjukhuset har centralt personuppgiftsansvar (CPUA). Styrgruppen har kompetenser inom akutsjukvård, epidemiologi, immunologi, infektion, intensivvård, virologi och stor erfarenhet av att driva kvalitetsregister.

Kvalitetsregistret startades i Region Stockholm, men är nu i en utvecklingsfas där fler regioner över landet ansluter sig.

Metod: Registret planerar att hämta in relevant data rörande diagnostik, behandling, vård och vaccination avseende SARS-CoV-2 (Covid-19). Data om diagnostik omfattar: PCR, serologi, antigentestning och sekvensering. Behandlingsdata omfattar kliniskt relevant data för behandling av Covid-19, exempelvis medicinering, mekanisk ventilation och uppföljning från de olika vårdnivåerna primärvård, slutenvård och intensivvård. Vaccinationsdata planeras omfatta antal doser, tidpunkter för vaccinering och vilket vaccin som administrerats. Inhämtningen sker igenom import direkt ifrån vårdgivarnas datalager, så att ingen manuell registrering krävs.

Resultat: Sammanfattning av data i figuren.

Slutsats: Registret förväntas bli ett fullskaligt nationellt kvalitetsregister inom det närmaste verksamhetsåret och kan utgöra en kraftfull resurs inom kvalitetsuppföljning, planering och forskning om Covid-19 och dess konsekvenser.

Information om registret

www.covid19register.se