P27 – Behandling med anti-androgena läkemedel skyddar inte mot covid-19 symptom – resultat från en populationsbaserad epidemiologisk studie

3. Epidemiologi

Andreas Josefsson1, 2, 3, Karin Welén3, Osvaldo Fonseca Rodriguez1, 4, Anne-Marie Fors Connolly1, 4

1 Medicinska fakulteten, Umeå Universitet
2 Wallenberg Center för Molekylär Medicin, Umeå Universitet
3 Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
4 Laboratoriet för Molekylär Infektionsmedicin Sverige (MIMS), Umeå Universitet

Bakgrund: Under covid-19-pandemin har män utgjort en majoritet av allvarligt sjuka patienter. Tidigt presenterades data som antydde att män som behandlas med läkemedel som minskar testosteronnivåer eller blockerar androgensignalering infekterades mer sällan av SARS-CoV-2. Detta stämmer med hypotesen att testosteron medierar ökad virulens via reglering av proteiner som medverkar till virusets internalisering. Denna studie undersöker samband mellan olika typer av anti-androgen behandling och utfall efter SARS-CoV-2 infektion.

Metod: 8100 prostatacancerpatienter positiva för SARS-CoV-2 identifierades från nationella register fram till 25 maj 2021. Dessa delades upp i tre grupper baserat på erhållen hormonbehandling: 1. Endast anti-androgener (n=676), 2. Kirurgisk eller medicinsk kastration (n=800), 3. Nya generationens hormonbehandling (abiraterone/enzalutamide) (n=214), och jämfördes med prostatacancerpatienter utan hormonbehandling (n=6410), avseende sjukhusinläggning, intensivvård och död i covid-19.

Resultat: Ojusterade data visar högre risk att behöva sjukhusvård eller dö till följd av covid-19 för patienter behandlade med alla typer av hormonbehandling. Efter justering för ålder och samsjuklighet kvarstod endast en ökad risk att dö för de sköra prostatacancerpatienter i sent skede av metastaserad sjukdom som behandlats med kastrationsbehandling med tillägg av abiraterone eller enzalutamide (OR 2,03 (CI:1,37 – 3,00) p<0,001). Ingen skillnad observerades mellan behandling med abiraterone och enzalutamide.

Slutsats: Hormonbehandling i syfte att minska androgensignalering skyddar inte mot allvarliga symptom från covid-19. Vi tolkar den ökade risken att dö för de sköraste patienterna som mest troligt kopplad till deras långt framskridna metastaserade sjukdom och inte till behandlingen med abiraterone eller enzalutamide.