P22 – Utveckling av en multiplex- och skalbar precisions-serologimetod för SARS-CoV-2-infektion baserad på linjära B-cellsepitoper

2. Diagnostik

Hanna Kann1, Magnus Gisslen2, 3, Lars-Magnus Andersson2, 3, Samuel Lundin1, Ali M. Harandi1, 4

1 Avd för Mikrobiologi och Immunologi, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
2 Avd för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
3 Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
4 Vaccine Evaluation Center, BC Children’s Hospital Research Institute, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Bakgrund: SARS-CoV-2-serologi har studerats ingående sedan starten på pandemin, men det finns fortfarande ett behov av serologiska metoder med högre precision. Vår målsättning var att utveckla en multiplexmetod för precisionsserologisk detektion av anti-SARS-CoV-2 baserad på linjära B-cellsepitoper från protein S.

Metod: Genom att använda peptidarray-metodik har vi i detalj kartlagt de linjära B-cellsepitoper hos protein S. Vi identifierade de mest reaktiva epitoperna, och använde dessa för att sätta upp en multiplex-serologi-assay baserad på biotin-kopplade peptider från protein S1. Assayen utvärderades med en provpanel från National Institute of Biological Standards and Control (NIBSC), samt med parade serumprover från 22 patienter (45.5 % kvinnor och 54.5 % män; medianålder: 57.0) med mild, medelsvår eller svår COVID-19.

Resultat: Vi observerade en stark korrelation mellan resultat från RBD-domänen från protein S, protein S-peptiderna P1, P2, samt från kommersiella serologi-metoder (Figur 1). I prover tagna inom 50 dagar från symptomdebut var nivåerna av både IgG anti-P1 och anti-P2 högre (42x respektive 15x) i prover från patienter med svår sjukdom jämfört med de från mild sjukdom. Ingen antikroppsbindning till negativ kontroll-peptid (P3) observerades. Nivåerna av både anti-P1 och anti-P2-antikroppar minskade från första (< 50 dagar efter symptomdebut) till andra (50-150 dagar) provtagningstillfället.

Slutsats: Vår serologimetod kan mycket träffsäkert detektera SARS-CoV-2-antikroppar, och analys av antikroppsvar mot olika linjära B-cellsepitoper kan potentiellt särskilja mild och svår sjukdom. Metoden är skalbar, kan anpassas för ”high-througput”-analys, och kan slutföras inom ett fåtal timmar efter provtagning. Vi planerar nu att öka precisionen genom att lägga till fler antigen, och därefter utvärdera sensitivitet och specificitet i större COVID-19-kohorter.