P20 – Störningar i ventilation och perfusion i lungorna vid Covid-19 kan detekteras med dubbelenergi-datortomografi

2. Diagnostik

Adrian Szum1, Margareta Klein1, 2, Laura Saiepour1, Ulrika Håkansson1, Christoph Hartstein1, 3, Anders Svensson-Marcial1, 2, Johan Lundberg4, 5, Tobias Granberg4, 5

1 ME Radiologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
2 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
3 Mora Lasarett, Mora, Sverige
4 ME Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
5 Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Bakgrund: Covid-19 medför förutom trakeobronkit och diffus alveolär skada även makro- och mikrovaskulära komplikationer. I första vågen påvisades tromboembolism vid 17% av alla datortomografier av lungartärerna (DTLA) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. DTLA utförd med dubbelenergiteknik kan ge bättre sensitivitet för subsegmentell tromboembolism och kan avbilda lungans blodvolym, men tolkningen försvåras av komplexiteten av att visuellt bedöma ventilation och perfusion.

Syfte:
Att utveckla en automatiserad analysmetod för dubbelenergi-DTLA som ger möjlighet till en DT-baserad kvantitativ ventilations-/perfusions-bedömning.

Metod: I denna retrospektiva studie (EPM 2020-01895) efterbearbetades alla dubbelenergi-DTLA (80 undersökningar) som utfördes vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge på Siemens SOMATOM Flash mellan 2020-06-26 och 2020-10-30 med egenutvecklad mjukvara. Totalt undersöktes 78 patienter (medelålder 56,5±12,2 år, 29 kvinnor [37%], 6 med akut Covid-19 [8%], 72 med postcovid [92%]). I 1 fall hade en ventilations-/perfusions-scintigrafi utförts, möjliggörande en kvalitativ jämförelse.

Resultat: Från befintligt bildmaterial var det möjligt att erhålla lungblodvolymkartor som surrogatmått för lungperfusionen. Ventilationen kunde utvärderas genom co-registrering av inspirations- och expirationsbild, vilket möjliggjorde beräkning av utbredningen av emfysem, funktionell störning i små luftvägar (“air trapping”) samt eftergivligheten i lungvävnaden. Överensstämmelsen med scintigrafi var god (Figur 1).

Slutsats: Avancerad bildbearbetning av dubbelenergi-DTLA möjliggör visualisering av både ventilations- och perfusionsstörningar i lungan med hög spatial upplösning. Konceptet kan med enkelhet appliceras på andra sjukhus med liknande utrustning och kan med fördel nyttjas för att närmare karaktärisera patofysiologin vid Covid-19 och postcovid; Det kan även vara användbart för andra tillstånd såsom kronisk tromboembolism i lilla kretsloppet. Vidare studier med MR-lungperfusion och fotonräknar-DT pågår.