P2 – Dexametason 12 mg vs. 6 mg till patienter med COVID-19 och svår hypoxi – COVID STEROID 2 studien.

1. Behandling

Rebecka Rubenson Wahlin1, 2, The COVID STEROID 2 Trial Group3

1 Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm, Sverige.
2 Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI/SÖS), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
3 See affiliations below*

Bakgrund: Hos patienter med svår COVID-19 och högt syrgasbehov rekommenderas behandling med 6 mg Dexametason dagligen i upp till 10 dagar. En högre dos skulle dock kunna vara gynnsamt hos patienter med mer kritiskt förlopp men detta är ännu inte fastställt.
Syftet med studien var undersöka om det fanns en effektskillnad mellan 12 mg och 6 mg Dexametason dagligen hos patienter med COVID-19 och svår hypoxi.  

Metod: En randomiserad dubbelblind, stratifierad studie av 1000 patienter med COVID-19 och minst 10 L/min syrgas eller respiratorbehandling, på 26 sjukhus i Europa och Indien, mellan 2020 och 2021. Patienterna randomiserades 1:1 till behandling med intravenös Dexametason 12 mg (N=503) eller 6 mg (N=497) dagligen i upp till 10 dagar. Primärt utfallsmått var dagar utan livsuppehållande behandling dag 28.

Resultat: Av 1000 randomiserade patienter inkluderades 982 (medianålder 65 år; 31% kvinnor). Primärt utfallsmått erhölls från 971 patienter (n= 491, 12 mg, n= 480, 6 mg). Median för antal dagar utan livsuppehållande behandling var 22,0 dagar (IQR 6,0 – 28,0) i 12 mg gruppen och 20,5 dagar (IQR 4,0 – 28,0) i 6 mg gruppen (adj medelskillnad 1.3 dagar, 95% CI, 0,0 – 2,6; P=0.07). 28-dagars mortalitet var 27,1% för 12 mg och 32,3% för 6 mg (adj RR, 0.86; 99% CI, 0.68-1.08). Mortaliteten vid 90-dagar var 32,0% och 37,7% (adj. RR, 0.87; 99% CI 0.70-1.07) för 12 mg respektive 6 mg.

Slutsats: Hos patienter med COVID-19 och svår hypoxi sågs ingen skillnad i antal dagar utan livsuppehållande behandling vid dag 28 med Dexametason 12 mg jämfört med 6 mg.

*The COVID STEROID 2 Trial Group authors:

Marie W. Munch, MD; Sheila N. Myatra, MD; Bharath Kumar Tirupakuzhi Vijayaraghavan, MD; Sanjith Saseedharan, DA; Thomas Benfield, MD, PhD; Rebecka R. Wahlin, MD, PhD; Bodil S. Rasmussen, MD, PhD; Anne Sofie Andreasen, MD, PhD; Lone M. Poulsen, MD; Luca Cioccari, MD; Mohd S. Khan, MD; Farhad Kapadia, MD; Jigeeshu V. Divatia, MD; Anne C. Brøchner, MD, PhD; Morten H. Bestle, MD, PhD; Marie Helleberg, MD, PhD; Jens Michelsen, MD, PhD; Ajay Padmanaban, MD; Neeta Bose, MD; Anders Møller, MD, PhD; Kapil Borawake, MD; Klaus T. Kristiansen, MD; Urvi Shukla, MD; Michelle S. Chew, MD, PhD; Subhal Dixit, MD; Charlotte S. Ulrik, MD, PhD; Pravin R. Amin, MD; Rajesh Chawla, MD; Christian A. Wamberg, MD; Mehul S. Shah, MD; Iben S. Darfelt, MD; Vibeke L. Jørgensen, MD, PhD; Margit Smitt, MD; Anders Granholm, MD; Maj-Brit N. Kjær, RN, MSc; Morten H. Møller, MD, PhD; Tine S. Meyhoff, MD; Gitte K. Vesterlund, RN, MSc; Naomi E. Hammond, RN, PhD; Sharon Micallef, BN; Abhinav Bassi, PT; Oommen John, MBA; Anubhuti Jha, MD; Maria Cronhjort, MD, PhD; Stephan M. Jakob, MD, PhD; Christian Gluud, DrMedSc; Theis Lange, PhD; Vaijayanti Kadam, MD; Klaus V. Marcussen, MD; Jacob Hollenberg, MD, PhD; Anders Hedman, MD; Henrik Nielsen, DMSci; Olav L. Schjørring, MD, PhD; Marie Q. Jensen; Jens W. Leistner, BSc; Trine B. Jonassen, BSc; Camilla M. Kristensen, BSc; Esben C. Clapp, BSc; Carl J. S. Hjortsø, BSc; Thomas S. Jensen, MD; Liv S. Halstad, BSc; Emilie R. B. Bak; Reem Zaabalawi, BSc; Matias Metcalf-Clausen; Suhayb Abdi, BSc; Emma V. Hatley; Tobias S. Aksnes; Emil Gleipner-Andersen, BSc; Arif F. Alarcón, BSc; Gabriel Yamin, BSc; Adam Heymowski, BSc; Anton Berggren, BSc; Kirstine

La Cour, BSc; Sarah Weihe, BSc; Alison H. Pind, BSc; Janus Engstrøm, BSc; Vivekanand Jha, MD, PhD; Balasubramanian Venkatesh, MD; Anders

Perner, MD, PhD.