P13 – Ingen mätbar effekt av SARS-CoV-2 screening på Åland bland symtomfria resenärer till och från Sverige

2. Diagnostik

Knut Lönnroth1, 2, Marika Nordberg3, Mathias Grunér4, Orzala Pazhman3, 4, Jun Nagamori3, Anders Westermark3

1 Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
2 Ålands Landskapsregering
3 Ålands Hälso- och Sjukvård, Mariheman, Åland
4 Medimar Scandinavian Ab, Jomala, Åland

Bakgrund: Under perioden 6/2-31/5 2021 krävdes intyg på negativt covid-19 test för personer som reste från Finland (inklusive Åland) till Sverige. Från 12/7 2021 krävdes ett covid-19 vaccin- eller testintyg vid inresa från Sverige till Finland, alternativt obligatoriskt covid-19 test vid ankomst. Vi utvärderade exit- respektive entry-screeningen på Åland under respektive period.

Metod: Testning av symtomfria in- och utresande centraliserades till en privat klinik med laboratorium. Endast nasopharynxprovtagning och PCR-test användes. Personer med positivt resultat remitterades till smittskyddsansvarig. Symtomutveckling monitorerades under 14 dagar från test. Nära kontakter testades, oavsett symtom, dag ett samt dag sex-åtta under karantäntiden. Ett positivt testresultat bedömdes som definitiv smittsam covid-19 om symtom tillstötte inom 14 dagar för indexfallet eller minst en kontakt testade positivt.

Resultat: Under perioden 6/2-31/5 2021 testades 1241 personer inför resa till Sverige, varav två testade positivt. Båda hade tidigare PCR-bekräftad covid-19 inom tre månader och bedömdes som icke-smittsamma fall av utläkt covid-19. Under perioden 12/7-31/8 2021 testades 2436 inresande, varav fem var positiva. Av dessa bedömdes en som ett fall av definitiv smittsam covid-19 (utvecklade symtom dagen efter testet). Prevalensen av definitiv smittsam covid-19 bland utresande till Sverige var noll och det positiva prediktionsvärdet var noll procent. Prevalensen bland inresande från Sverige till Åland var 0,041% och det positiva prediktionsvärdet 20%.

Slutsats: Screening av symtomfria personer som rest mellan Åland och Sverige har inte haft någon identifierbar nytta och har samtidigt lett till att personer hindrats resa, isolerats och smittspårats i onödan. Kostnaderna för dessa obligatoriska screeningar har varit stora för såväl individer som samhället.