P127 – Som att ständigt vara överskuggad av det okända- en fenomenologisk studie av kvinnors upplevelse av graviditet under covid-19pandemin

13. Övrigt

Karolina Linden1, Nimmi Domgren1, Mehreen Zaigham2, Verena Sengpiel3, Maria E. Andersson2, Anna Wessberg4

1 Insitutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
2 Avdelningen för Obstetrik och gynekologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet och Skånes universitetessjukhus
3 Avdelningen för gynekologi och obstetrik, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
4 Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Bakgrund: Globalt, har kvinnors emotionella välmående försämrats i samband med nationella nedstängningar för att förhindra smittspridning av covid-19. I Sverige genomfördes ingen stor nedstängning av samhället utan nationella råd om social distansering infördes. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur kvinnor som inte blivit smittade med SARS-CoV-2 upplevde att vara gravida under covid-19pandemin i Sverige.

Metod: Fjorton kvinnor som varit gravida och fött barn under Sveriges första och andra våg av covid-19 djupintervjuades om sina upplevelser. Data analyserades med en fenomenologisk livsvärldsansats. Studien är en del av COPE-studien (covid-19 under graviditet och i tidig barndom).

Resultat: Essensen av kvinnornas upplevelse av att vara gravida under covid-19pandemin kan beskrivas som att ’ständigt vara överskuggad av det okända’, där covid-19pandemin ibland totalt överskuggade graviditeten och vid andra tillfällen sken solstrålar igenom molnen. Upplevelsen karakteriserades av att behöva hantera de osäkerheter som pandemin innebar och att ständigt behöva förhålla sig till ny information om covid-19 och graviditet. Kvinnor kände sig ensamma och utlämnade när deras partner inte fick medverka under vårdbesöken, speciellt i de fall när det uppstått komplikationer i graviditeten. Kvinnorna hyste stort förtroende för graviditets och förlossningsvården trots att de upplevde att de fick för lite information om graviditet och covid-19.

Slutsats: Att ’ständigt vara överskuggad av det okända’ utmärker upplevelsen av att vara gravid under covid-19pandemin. Pålitlig information ifrån vården, en medföljare vid vårdbesök och screening för emotionellt välbefinnande är viktiga aspekter av graviditetsvård under en pandemi.