P12 – Ickekontrast-teknikerna nativ T1 och T2 är kopplade till kardiell perfusion hos patienter med svår Covid-19

2. Diagnostik

Jannike Nickander1, Rebecka Steffen-Johansson1, Klara Lodin1, Daniel Loewenstein1, Judith Bruchfeld1, Michael Runold1, Andreas Sigfridsson1, Peder Sörensson1, Hui Xue2, Peter Kellman2, Martin Ugander3, Kenneth Caidahl1, Henrik Engblom1

1 Karolinska Institutet, och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
2 National Institutes of Health, Bethesda, United States of America
3 Kollinge Institute, Royal North Shore Hospital, and Northern Clinical School, Sydney Medical School, University of Sydney, Sydney, Australia

Bakgrund: Svår Covid-19 kan orsaka olika kardiovaskulära komplikationer utöver viruspneumoni. Det inflammatoriska svaret kan påverka kranskärlens mikrocirkulation, med åtföljande mikrovaskulär dysfunktion (CMD), vilket kan identifieras med kardiovaskulär magnetresonanstomografi (CMR) via kvantitativa perfusionskartor. Dessutom har icke-kontrastförstärkta kvantitativa nativa T1 och T2 kartor tidigare visats kunna identifiera förändringar i perfusion genom att kvantifiera förändringarna i nativ T1 och T2 under adenosin-stress jämfört med vila hos friska. Det är dock okänt hur dessa parametrar interagerar i svår Covid-19.

Metod: Patienter med svår Covid-19, definierad som respiratorisk svikt, i behov av andningsunderstöd (minst 5 l/min av oxygentillförsel) (n=31, medel ± SD ålder 56 ± 11 år, 23% kvinnor) undersöktes med CMR med en 1.5T skanner (MAGNETOM Aera) 290 ± 78 dagar efter utskrivning från Karolinska Universitetssjukhuset. Kvantitativa perfusionskartor (ml/min/g) inhämtades genom första-passage perfusions-avbildning under adenosinstress (140 microg/kg/min infusion) och i vila efter bolus av intravenös kontrast (0.05 mmol/kg, gadobutrol). Nativa T1 och T2 kartor inhämtades före och under adenosinstress.  Global perfusion, nativ T1 och T2 i vila och under stress mättes genom utlinjering av endo- och epikardiella gränser. Konarflödesreserv (CFR) beräknades genom stressperfusion/viloperfusion. Delta T1 (%) and T2 (%) beräknades som (stress-vila)/vila för nativ T1, respektive nativ T2.

Resultat: Både nativ T1 (R2=0.26, p<0.001), och T2 (R2=0.27, p<0.001) korrelerade med perfusion. Varken delta T1 eller T2 korrelerade med CFR, Figur 1.

Slutsats: Nativ T1 och T2 är kopplade till kardiell perfusion, och speglar den koronara cirkulationen hos patienter med svår Covid-19. Varken delta T1 eller T2 kan dock användas för att bestämma CFR under adenosin-stress hos patienter med svår Covid-19.