P118 – Den nationella Covid-19-dataportalen – snabbare forskning genom datadelning under Covid-19 pandemins första år

13. Övrigt

Arnold Kochari1, Katarina Öjefors Stark1, Parul Tewatia1, Liane Hughes1, Anna Asklöf1, Linus Östberg1, Sara El-Gebali1, Per Kraulis1, Hanna Kultima1, Johan Rung1, och Covid-19 dataportalen teamet1

1 SciLifeLab Data Centre, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, BMC, Husargatan 3, 751 22 Uppsala, www.scilifelab.se/data epost: datacentre@scilifelab.se

Bakgrund: Covid-19 pandemin har förändrat forskningens förutsättningar och lyft betydelsen av att forskningsdata och källkod tillgängliggörs öppet. Den nationella Covid-19 dataportalen, https://covid19dataportal.se/, del av ett europeiskt nätverk, tillhandahåller information, verktyg och tjänster för att stödja forskare att använda svenska och europeiska tjänster för datadelning. Dataportalen har utvecklats och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartners sedan juni 2020 på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Metod: Sammanställning av material, guidelines, services och verktyg samt relevans-bedömning och sammanställning av forskningsdata och forskningsartiklar. All kod utvecklas ”in-house” och delas öppet på GitHub.

Resultat: Covid-19-dataportalen har byggt upp en digital mötesplats och utgör ett fönster mot forskarsamhället (30 000 besökare, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet). Nyckelfaktorer för framgång har varit nära samverkan med SciLifeLabs Covid-19 forskningsprogram, hands-on support till forskningsprojekt och utveckling av nya och befintliga funktioner. Tillsammans med Biobank Sverige och SciLifeLab har dataportalen lanserat Covid-19 provsamlingsregistret, ett verktyg för forskare med information om tillgängliga Covid-19 relaterade provsamlingar i svenska biobanker (N=35). Andra sektioner är Covid-19 Publikationsdatabasen som visar svensk Covid-19-forskning (N=1800), samt sektioner som visar regelbundna uppdateringar av SARS-CoV-2 antikroppstest respektive SARS-CoV-2 nivåer i avloppsvatten. Forskningprojekt som delar data/kod lyfts fram i separata sektioner, som partnerprojekt eller nyhetsnotiser. Arbetet kring dataportalen har möjliggjort samarbeten inom öppen datadelning och samarbeten med europeiska infrastrukturer.

Slutsats: Datadelning har stor betydelse för att accelerera forskningen kring coronavirus och SARS-CoV-2. Covid-19-dataportalen kommer fortsätta utveckla befintliga funktioner och verktyg för datadelning. Samhällets fokus är idag att skapa beredskap för framtida pandemier, och dataportalen kommer utvecklas för att möta dessa nya behov.