P114 – Immunsvar efter vaccination mot covid- 19 hos patienter med kronisk njursjukdom stadium 4 eller 5.

10. Vaccin

Anja Rosdahl1, 2, Fredrika Hellgren3, Torbjörn Norén1, Jessica Smolander4, Ursula Wopenka5, karin Loré3, Helena Hervius Askling6, 7

1 Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro, Sverige
2 Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, Sverige
3 Avdelningen för immunologi och allergi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
4 Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm, Sverige
5 Medicinska kliniken, sektionen för nefrologi, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, Sverige
6 Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
7 ME Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

Bakgrund: Patienter i dialys eller med njurtransplantation har en ökad risk för svår covid-19 samt ett reducerat humoralt och cellulärt immunsvar efter covid-19 vaccination. Om skyddet kan optimeras före behov av dialys eller transplantation är mycket vunnet, men data kring immunsvaret efter coivd-19 vaccination hos patienter i pre-dialys är ännu begränsad.

Metod: Tjugo patienter med kronisk njursjukdom stadium 4 eller 5 (utan dialys) samt 9 friska jämnåriga kontroller utan tidigare covid-infektion har vaccinerats med 2 doser av mRNA vaccinet Comirnaty (Pfizer, BNT162b2) med fyra veckors intervall. Blod- och salivprov analyseras avseende förekomst av IgG antikroppar mot Spike-protein och RBD (ELISA) vid  tidpunkt 0, V4, V6, M3, M6 och M12.

Resultat: Två veckor efter dos 2 har samtliga patienter med kronisk njursjukdom utvecklat IgG-antikroppar mot spike-protein, men med lägre antikroppsnivåer än friska kontroller (median EC50 17 094 respektive 35 211, p <0,05)

Slutsats: Patienter med kronisk njursjukdom före dialys och transplantation har ett stabilt men reducerat immunsvar jämfört med friska kontroller och kan vara i behov av en tidigarelagd boosterdos. Vidare analyser av Spike-protein-specifika T- och B-celler samt antikroppsnivåer vid 3 månader pågår.