P113 – Erfarenheter med vaccination mot COVID-19 vid misstänkt allergi mot PEG/PEG-derivat och vid en misstänkt akut allergisk reaktion efter den första vaccindosen

10. Vaccin

Agnes Csuth1, Jann Storsaeter2, Maria C. Jenmalm3, Anna Nopp4, Lennart Nilsson1

1 Allergicentrum, avdelningen för inflammation och infektion, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige
2 Avdelningen för vaccin, Folkhälsomyndigheten, Solna
, Sverige
3 Avdelningen för inflammation och infektion, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Sverige
4 Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
, Sverige

Bakgrund: Allergiska reaktioner verkade initialt rapporteras oftare för mRNA-vacciner mot COVID-19 jämfört med andra vacciner. Polyetylenglykol (PEG) och dess derivat var misstänkta ämnen bakom reaktionerna och allergi mot dem är en kontraindikation till vaccination med mRNA-vacciner i Sverige. Vi har utarbetat en modell som följer Svenska föreningen för allergologis (SFFA) riktlinjer med tillägg av utredning av misstänkta allergier mot PEG/PEG-derivat.

Metod: Personer med anafylaxi mot kortisoninjektion, laxermedel samt mot flera, till synes orelaterade läkemedel, PEG och PEG-derivat-innehållande injektioner samt oklara anafylaxier innebär utredning med SPT, enligt ett schema från Köpenhamn. Vaccination med mRNA-vaccin (Comirnaty®) ges vid negativa SPT. Personer som reagerat med en akut reaktion, såsom misstänkt anafylaxi, urtikaria, angioödem efter den första dosen av COVID-19 vaccin erbjuds också SPT-utredning. I vissa fall tas IgE mot PEG och CD-sens mot PEG och vaccinet.

 

Resultat: Totalt har 32 patienter utretts vid Allergicentrum, 7 patienter före och 25 patienter efter dos 1. Alla de 7 som utreddes före dos 1 vaccinerades utan någon allergisk reaktion. Av de 25 patienter som utretts efter reaktion vid första dosen testades 24 negativt, varav 1 tackade nej till vaccinet och 23 vaccinerades utan någon allergisk reaktion. 1 patient med bekräftad anafylaxi efter den första dosen Comirnaty® testades positivt med CD-sens mot vaccinet och PEG 4000/20.000, pricktestning är planerad.

Slutsats: Vaccination mot COVID-19 kan administreras på ett säkert sätt om SPT mot PEG/PEG-derivat är negativa.  Detta är till stor nytta för att bekämpa pandemin och ökar livskvaliteten för patienterna, särskilt de som har risk för svår COVID-19-infektion.