P110 – B- och T-cellssvar efter SARS-CoV-2 BNT162b2 mRNA vaccination hos patienter med kronisk njursjukdom och hemodialysbehandling

10. Vaccin

Jan Melin1, Maria Eriksson Svensson1, Bo Albinsson2, Ola Winqvist1, 3, Karlis Paukens4

1 Specialmedicin/Njurmedicin, Uppsala Akademiska Sjukhus och institutionen för medicinska vetenskaper, Njurmedicin, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
2 Laboratoriet för Klinisk mikrobiologi, Uppsala Akademiska Sjukhus och Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
3 Institutionen för klinisk immunologi, Karolinska sjukhuset, Stockholm och ABC Labs, Solna, Sverige
4 Infektionskliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus och Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin, Uppsala, Sverige

Bakgrund: Hemodialys (HD) patienter har ett nedsatt immunologiskt svar och riskerar att utveckla svår Covid-19. Syftet med studien var att undersöka B- och T-cellsvar efter vaccination mot Covid-19.

Metod: Femtio HD patienter (69.4 år, 62 % män) vaccinerades med SARSCoV-2BNT162b2 mRNA from dec 2020 och immunsvaret utvärderades 7-15 veckor efter andra dosen samt efter ytterligare fyra månader (47 patienter). Serologi: IgG antikroppstest mot Covid-19 (SARS-CoV-2) gjordes mot Nukleokapsidantigenet (anti-N) och Spike-antigen (anti-S), kvantitativ metod, mikrobiologen, Uppsala. T-cells reaktivitet mot Spike-proteinet med ELISPOT-teknik, som mäter Interferon-gamma aktivitet, utfördes på ABC-lab, Solna.

Resultat: Anti-S IgG antikroppar, som indikerar vaccineffekt eller genomgången Covid-19 infektion, fanns hos 37 (74 %), 5 (10 %) hade ett gränsvärde och 8 (16 %) var negativa 7-15 veckor efter två doser. T-cells svar fanns hos 29 (58 %). Av de 37 patienter med anti-S hade 25 (68 %) ett mätbart T-cells svar. Två av 5 patienter med gränsvärde för anti-S and 2 patienter utan anti-S hade ett samtidigt T-cells svar. 27 patienter (54 %) hade alltså både  antikropps- och T-cells svar. Anti-N som vid genomgången Covid-19 infektion fanns hos 7 (14 %) patienter. Efter ytterligare fyra månader hade antalet anti S negativa patienter ökat från 8 till 19 (40 %) och förekomsten av Anti-S minskat hos alla patienter, i medeltal med 56 % (se figur).

Slutsats: Majoriteten (54%) av patienter med HD utvecklar ett B- och T-cellssvar efter vaccination med två doser mot Covid-19 men  20 % hade ett mycket begränsat immunsvar. Efter 6 månader är ca 40 % av vaccinerade patienter antikroppsnegativa. Uppföljning av B- och T-cellssvar efter tredje vaccinationsdosen pågår fn.