P103 – Effekten av distansundervisning på förekomst av SARS-CoV-2 IgG hos svenska tonåringar

9. Smittspridning

Martin Sundqvist1, 2, Scott Montgomery3, 4, 5, Johan Jendeberg2, 6, Gunnar Klein7, Gunlög Rasmussen2, 8

1 Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
2 Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro
3 Klinisk epidemiologi och biostatistik, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro
4 Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna
5 Department of Epidemiology and Public Health, University College London, UK.
6 Röntgenkliniken, Region Örebro län, Örebro
7 Informatik, Örebro Universitet, Örebro.
8 Smittskyddsenheten, Region Örebro län

Bakgrund: Skolstängning och hemundervisning har använts för att minska smittspridning under den pågående pandemin. Det är omtvistat om dessa åtgärder varit effektiva, och negativa effekter har rapporterats. Svenska gymnasieskolor bedrev hemundervisning från 18 mars till början av juni 2020. Syftet med denna studie var att studera effekten av hemundervisning på förekomsten av IgG antikroppar mot SARS-CoV-2.

Metod: I slutet av oktober 2020 inbjöds alla elever (n=1345) i årskurs 1 (hade inte haft hemundervisning under våren) och 2 (haft hemundervisning) på två gymnasieskolor i Örebro att delta i studien. Efter informerat samtycke fyllde eleverna i ett app-baserat frågeformulär (Medipal, Stockholm). Ett kapillärt blodprov togs på eleverna och analyserades med ett snabbtest för påvisning av SARS-CoV-2 IgG (Healgen, Zhejiang Orient Gene Biotech, Kina), 9-13 november på skola A och 16-20 november på skola B.  

Resultat: 1005 (74.7%) av eleverna genomförde hela studien.  17.5% (15.3-20.0%) av eleverna testade positivt för SARS-CoV-2-IgG, 15.2% (12.2-18.6%) i årskurs 1 (n=474) och 19.6% (16.4-23.1%) i årskurs 2 (n=531) (ns). Signifikant högre andel av eleverna i skola B hade påvisat SARS-CoV-2-IgG jämfört med skola A (20.7% (15.4-26.9%) vs 11.4% (8.0-15.5%), i årskurs 1, p=0.004) och 28.2% (22.9-33.9%)  vs 11.2% (7.7-15.2%) i årskurs 2, p<0.001).

Slutsats: Förekomsten av SARS-CoV-2-IgG var inte lägre hos de elever som hade distansundervisning jämfört med de som var i skolan under våren 2020. Skillnad i förekomst av antikroppar kunde dock visas mellan skolorna vilket antyder betydelse av andra faktorer än skolnärvaro för exposition av SARS-CoV-2. Ytterligare analys pågår.