SLS - Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionsorganisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. SLS har ca 30 000 föreningsanknutna medlemmar, och därtill individuella medlemmar, indelade i 54 medlemsföreningar, 13 sektioner, 17 associerade föreningar och 9 lokala läkarsällskap.

SLS ska

  • driva och bevaka viktiga samhällsfrågor av betydelse för hälso- och sjukvården 
  • påverka forskningens förutsättningar och prioriteringar 
  • främja och bevaka förutsättningarna för läkares utbildning från grundutbildningen till fortbildning 
  • främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt vara delaktigt i utarbetandet av etiska riktlinjer

Stöd till forskning

SLS främjar och utmanar utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom att stödja god medicinsk forskning. Omkring 30 miljoner kronor delas årligen ut till våra medlemmar i form av forskningsanslag, stipendier och resebidrag.

Medlemsföreningar, sektioner, lokala Läkarsällskap och associerade föreningar

Svenska Läkaresällskapet består 54 medlemsföreningar13 sektioner,
9 lokala läkarsällskap och 17 associerade föreningar. Medlemsföreningarna och sektionerna utgörs av medlemmar med specialistkompetens inom allt från akutsjukvård till urologi. För att fördjupa och bredda kunskaperna anordnar vi debatter och fortbildningstillfällen över specialistgränserna.