EFMI - European Federation of Medical Informatics

EFMI är en federation för att utveckla och sprida kunskap om medicinsk informatik genom samarbete mellan dess nationella medlemsföreningar i Europa. SFMI är en av medlemmarna som var med och grundade EFMI.

EFMI arbetar med

 1. Att stimulera forskning och vetenskapliga diskussioner genom anordnande av konferenser med tillhörande vetenskapliga publikationer av följande typer:
  - Medical Informatics Europe - MIE. En stor generell konferens inom medicinsk informatik vilken hålls årligen när det inte är en internationell IMIA konferens (Medinfo) i Europa.
  - Special Topic konferenser där man varje år väljer ett speciellt tema.
  - Workshops anordnade av någon av de många arbetsgrupper som EFMI har.
  Som SFMI medlem är du välkommen att delta i arbetsgrupperna och alla konferenser till reducerat pris.
 2. Att stimulera utbildning i medicinsk informatik för både specialister "medicinska informatiker" och alla personer som primärt arbetar med hälsa, vård och medicinsk forskning.
 3. Att stimulera europeiskt samarbete mellan medicinska informatiker och politiska och andra strukturer ansvariga för utvecklingen av e-hälsotjänster, regionalt, nationellt eller på en pan-Europeisk nivå, inte minst via den Europeiska Kommissionen.
 4. Att stimulera samarbete mellan medicinska informatiker och leverantörer av ehälsosystem.
 5. Att stimulera internationellt samarbere genom att fungera som ett europeiskt Råd inom IMIA - the International Medical Informatics Association (IMIA).

EFMI:s hemsida