Samarbeten

Aktörer och organisationer som SFMI samarbetar med

EFMI - European Federation of Medical Informatics

EFMI är en federation för att utveckla och sprida kunskap om medicinsk informatik genom samarbete mellan dess nationella medlemsföreningar i Europa. SFMI är en av medlemmarna som var med och grundade EFMI. 

Läs mer 

IMIA – International Medical Informatics Association 

IMIA är den världsomspännande internationella paraplyorganisationen för regionala och nationella föreningar inom biomedicinsk informatik och hälsoinformatik.IMIA har ca. 60 nationella medlemsföreningar (varav SFMI är en) och ca. 30 institutionella medlemmar (universitet och företag). 

Läs mer 

SLS – Svenska Läkaresällskapet 

SLS är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionsorganisation. SLS har ca 30 000 föreningsanknutna medlemmar. Eftersom SFMI är medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) är alla medlemmar i SFMI också föreningsanknuten medlem i SLS. Medlemmar i SFMI kan därför söka projektanslag och post doc-stipendier från SLS fonder samt för projektanslag och resebidrag.

Läs mer