Nadia Davoody

Ledamot

Kontakt: nadia.davoody@sfmi.se 

Nadia Davoody är född 1980 och arbetar för nuvarande som programdirektör och assisterande lektor i hälsoinformatik vid Centrum för Hälsoinformatik på Karolinska institutet. Hon är utbildad medicinsk informatiker och disputerade 2016 med avhandling ”From Chaos to Clarity: Designing eHealth to Support Self-management in Stroke Care”.

Nadia har efter disputationen jobbat som informatiker och projektledare på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och konsultbolaget CGI. Sedan november 2018 har Nadia jobbat som assisterande professor och programdirektör för globala joint masterprogrammet i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet. Nadia har varit ledamot i eHälsorådet på Socialstyrelsen från 2019–2022. Nadia är även medlem i forskningsnätverket för digital vård.

Nadia har varit involverad i olika projekt inom e-hälsa och hennes forskning fokuserar huvudsakligen på design av ehälsotjänster för invånare, utvärdering och implementering av ehälsotjänster, och digitala vårdmöte. Nadia undervisar och är kursledare för några kurser inom masterprogrammet för hälsoinformatik. Hon undervisar bl.a. om aktuell forskning och trender inom hälsoinformatik, användarbehov, kravutveckling och utvärdering och kvalitativa forskningsmetoder.