Mikael Nyström

Ledamot

Kontakt: mikael.nystrom@sfmi.se 

Mikael Nyström är född 1977 och arbetar sedan hösten 2019 på Cambio Healthcare Systems AB som senior informatiker med främst övergripande informatikanvändning och implementation av och innehåll i terminologier, ontologier och informationsmodeller.

Under sin grundutbildning läste han vid Linköpings universitet till civilingenjör i datateknik med inriktningarna programvaruproduktion och medicinsk teknik och tog examen 2002. Han började på allvar arbeta med medicinsk informatik 2001 då han under sitt examensarbete utvecklade ett flexibelt databaslager för patientdata som används i forskningsstudier. Som forskningstrainee fick han under 2002 vara med och introducera både ICF och Snomed CT i Sverige. Under sina doktorandstudier undersökte han hur olika klassifikationers engelska och svenska termer kan återanvändas för att översätta nya klassifikationer och hur Snomed CT:s struktur kan användas för att synliggöra dolda samband i insamlad patientdata. Han var under doktorandtiden även engagerad i European Union Network of Excellence in Semantic Interoperabilty and Data Mining in Biomedicine och deltog där i studier om naturligt språkhantering, Snomed CT och hur patientjournalsinformationsmodellsstandarden openEHR kan användas.

Han tog en teknologie doktorsexamen i medicinsk informatik från Linköpings universitet 2010. Under åren 2010 – 2019 arbetade han som forskare inom medicinsk informatik vid Linköpings universitet och arbetade då med olika studier om terminologi-, ontologi och informationsmodellsanvändning i patientjournaler. Från 2002 till 2019 var han lärare i Linköpings universitets grundutbildning i medicinsk informatik för främst civilingenjörsstudenter och deltog under en period även som IKT-pedagog vid uppbyggnaden av universitetets elärandesatsning och i Programnämnden för data- och medieteknik. Han arbetade även deltid som konsult åt Socialstyrelsen med frågor kring Snomed CT och klassifikationer från 2007 till 2019. Han har suttit i SNOMED Internationals rådgivande kommittéer sedan starten 2007 och arbetade deltid som konsult åt SNOMED International under åren 2013 – 2015 med utbildning av Snomed CT-implementasionsrådgivare och uppbyggnaden av SNOMED Internationals elärandeinitiativ. Han har även arbetat deltid som expert inom ehälsa på RISE Research Institutes of Sweden AB från 2015 till 2019.