Madeleine Blusi

Sekreterare

Kontakt: madeleine.blusi@sfmi.se 

Madeleine Blusi, född 1968, arbetar som processledare med verksamhetsstöd på Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Hon har en förenad anställning som lektor på institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. Ledamot i region Västerbottens KRR Kliniskt rekommendationsråd FVIS för framtidens vårdinformationsstöd (Cosmic) och Medicinska fakultetens Råd för artificiell intelligens och autonoma system (MAI).  

Madeleine har i olika roller varit verksam inom e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvård i snart två decennier. Efter sjuksköterskeexamen 1996 arbetade hon på Länssjukhuset i Sundsvall och därefter på FoU Västernorrland, en regional samverkans- och stödstruktur för socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård. Med intresse för teknik och distansvård disputerade hon 2014 med avhandlingen E-health and information- and communication technology (ICT) as support systems for older family caregivers in rural areas. Hon har varit involverad i flera projekt rörande e-hälsa och digitalisering inom äldreomsorg och hemsjukvård på regional, nationell och internationell nivå. Har haft ett flertal sakkunniguppdrag inom området åt bl.a. European Commission, WHO, ERNACT (European Regions Network for the Application of Communications Technology), Smart Villages, European Network for Rural Development (ENRD), Socialstyrelsen, SKR, Svensk Sjuksköterskeförening m.fl. 

De senaste åren har Madeleines arbete allt mer inriktats mot AI i hälso-och sjukvård. Hon ingår i forskargruppen Interactive and Intelligent Systems vid institutionen för datavetenskap och är aktiv i Nordic Telemedicine Center där hon bl.a. varit med och utvecklat smarta AI-glasögon som ger stöd att hantera utbytesläkemedel. Affilierad med ARCUM, Arktiskt Centrum.