Lina Nilsson

Vice vetenskaplig sekreterare

Kontakt: lina.nilsson@sfmi.se 

Lina Nilsson, född 1977 (Södertälje) och bor sedan många år i Blekinge. Hon är utbildad inom sociologi och kvalitetsteknik. Lina disputerade 2014 på Blekinge Tekniska Högskola inom forskarutbildningsämnet Tillämpad Hälsoteknik med avhandlingen Social Challenges when Implementing Information Systems in a Swedish Healthcare Organization. I några år efter disputationen arbetade Lina bland annat i projekt på Blekinge Tekniska Högskola, Blekinge kompetenscentrum och Blue Science Park/SICAHT. År 2017 påbörjade Lina ett lektorat i Informatik vid Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. I juli 2019 påbörjade Lina ett lektorat i Hälsoinformatik vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Under sin anställning på Linnéuniversitetet har Lina varit aktiv i utveckling av struktur och kurser i Masterprogrammet i eHälsa. Mellan 2017-2019 var Lina programansvarig för Masterprogrammet i eHälsa. Lina har arbetat på Blekinge Tekniska Högskola (Institutionen för hälsa) med bland annat e-hälsa på sjuksköterskeprogrammet. Idag arbetar Lina på Linnéuniversitetet, e-hälsoinstitutet. Hon undervisar på Masterprogrammet i e-hälsa (till exempel i implementerings- och förvaltningskurs, projektkurs, inom utvärdering och i vetenskaplig metod-kurs) och deltar i forskning inom e-hälsa.