Lars Lindsköld

Ledamot

Kontakt: lars.lindskold@sfmi.se 

Lars Lindsköld är född 1959, Med.Dr  i Informatik, har arbetat med det mesta; det är perspektiven som är meningen med livet! Idag är han på koncernstab digitalisering , Västra Götalandsregionen. Har sin bakgrund från skogarna i norr till arbete som röntgensjuksköterska både i Norge och Sverige. Arbetat i det privata med stora globala företag. Stort intresse för informatik, informationsmodeller, hälso -och sjukvårdens standarder, kodverk men framför allt att skapa patientnytta.

Arbetar tidigare för Swelife som portföljägare inom Sweper projektet som tillsammans med patientföreningar, näringslivet och akademin belyste vad som måste göras för att svenska hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom precisions medicin. Utöver detta tar projektet fram vägledningar och genomför konkreta projekt för att visa på möjligheter. För att resultaten långsiktigt ska kunna genomföras, identifierar och förankrar projektet lämpliga mottagare av resultaten. Arbetar efter Swelife tiden även som hälsodata expert 40% med Vinnova i deras VINTER projekt. Delaktig som Senior Adviser i AI Swedens sedan starten februari 2019, och numera även extern representant i Centrum för transdisciplinär AI, Umeå Universitet, Instituten member officer i styrelsen för EFMI , samt SFMI representant i Vitalis programråd.