Helen Broberg

Skattmästare

Kontakt: helen.broberg@sfmi.se 

Helen Broberg är född 1968 och arbetar som informatikarkitekt på Digitalisering IT och MT förvaltningen i Region Skåne. Inom Region Skåne arbetar Helen med arkitekturstyrning och arkitekturledning samt i SDV-programmet (Skånes digitala vårdsystem).

Efter att ha läst ADB-linjen började Helen arbeta som programmerare/systemerare 1989 på dåvarande Kristianstads läns landstings IT-avdelning – ADB-landstinget. Sedan dess har Helen arbetat inom Region Skåne i olika roller inom informatik.  Sedan mitten av 90-talet har Helen varit aktiv deltagare i standardiseringen inom TK334 Hälsoinformatik på nationell (SIS), europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå. Helen är och har varit deltagare i utveckling av och i revideringen av flera hälsoinformatiska standarder. Helen är idag tillsammans med Dipak Kalra projektledare för utvecklingen av en ny teknisk rapport för att harmonisera två ISO-standarder med HL7 FHIR. Helen var 2005 med och bildade HL7 Sweden och satt i styrelsen till och med 2016.

Helen har under åren periodvis på deltid varit utlånat till b.la. Cehis och Inera arkitekturfunktioner och där deltagit i det nationella informatikarbetet. Deltagande i olika interregionala (3R) och nationella projekt har också skett, nu senast deltagande i StandIn2 och 3.  Representerar idag Region Skåne i arbetsutskottet till den Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation inom SKR kunskapsstyrningsorganisation samt i Socialstyrelsens referensgrupp för Gemensam informationsstruktur.