Hanife Rexhepi

Ledamot

Kontakt: hanife.rexhepi@sfmi.se 

Hanife Rexhepi, född 1984 och uppvuxen i Skaraborg, är sen år 2018 lektor i Informatik på högskolan i Skövde. Hon är utbildad sjuksköterska och systemvetare. Hanife disputerade 2018 på Högskolan i Skövde med avhandlingen ”Bridging the information gap: Supporting Evidence-Based Medicine and Shared Decision-Making through Information Systems”. Hanifes avhandling prisades med Skaraborgs akademis pris år 2019.

Hanife har omfattande erfarenheter av både kvalitativa och kvantitativa studier relaterad till implementering och användning av eHälsotjänster. Som medlem i DOME konsortiet har Hanife bland annat studerat patientens tillgång till sin journal via nätet och vilka möjlighet och hinder som finns med detta. Hon har även erfarenhet av att leda flera forskningsprojekt relaterad till utveckling och implementering av IT-system i sjukvården.

Utöver att bedriva forskning undervisar Hanife inom flera utbildningsprogram som till exempel sjuksköterskeprogrammet och systemvetarutbildningen. År 2021 blev Hanife tilldelad det prestigefyllda priset Guldäpplet för årets lärare.

Sen år 2021 är Hanife programansvarig för två kandidatutbildningar på Högskolan i Skövde; Systemvetenskap samt Informationsteknologi – Business Intelligence.