Susanne Bergenbrant Glas

Vice ordförande

Kontakt: susanne.bergenbrant.glas@sfmi.se

Susanne Bergenbrant Glas, MD, PhD, chefläkare. Arbetar 50% som chefläkare inom det offentliga vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, 50% arbetar hon för Regional Vård och Läkemedelsprocess inom Region Stockholm, som objektägare och ordförande i den regional styrgruppen för huvudjournalsystemet TakeCare.

 

Uppdrag

  • Medlem i beredningsgruppen inom Nätverket Sveriges Chefläkare. Deltog i nätverkets riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv av införandet av den nationella läkemedelslistan NLL.
  • Deltagare i Policyrådet för Informationssäkerhet och patientsäkerhet inom Region Stockholm.
  • Ordförande i Objektstyrgruppen för Vårdprocess och Läkemedel inom region Stockholm.
  • Deltagare i Chefläkarnätverk regionalt.
  • Chef/Stabschef i Lokal katastrofledningsgrupp Norrtälje sjukhus, Tiohundra AB.
  • Medlem sedan 2011 av Svenska Läkarsällskapets (SLS) e-hälsokommitté som är rådgivande till SLS verkställande organ.

Tidigare uppdrag:

  • Chefläkare 50% i FVM programmet (Framtidens Vårdinformations Miljö) Region Stockholm. 
  • Ordförande i Kvinnliga Läkares Förening 2018–2022.
  • Ordförande i Policyrådet för Informationssäkerhet och patientsäkerhet inom regionens FOA Ehälsa 2016-2019.
  • Medverkat som representant för verksamhetsnära användning och identifiering av utvecklings­behov, i Styrgruppen för TakeCare på Karolinska 2011–14.

 

Medicine Doktorsexamen (Med dr) inom ämnesområdet hematologi/immunologi. Disputerad den 30 maj 1997 vid Karolinska Institutet.

Läkarexamen 18 jan 1984. Karolinska Institutet.