Claudia Ehrentraut

Vice ordförande

Kontakt: claudia.ehrentraut@sfmi.se

Claudia Ehrentraut arbetar sedan juni 2022 som informatiker på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Inom ramen för sin anställning på Karolinska arbetar Claudia bl.a. i Metod- och kompetensstöd informatik, en stödfunktion i den regionala TakeCare-förvaltningen, samt med olika uppdrag som involverar bl.a. arbete med standarderna FHIR och openEHR. Under 2023 är Claudia en av två produktägare för openEHR Sverige, en arbetsgrupp under SFMI.

Innan sin anställning på Karolinska arbetade Claudia under perioden 2015-2022 som informatiker på konsultbolaget C.A.G Consoden (tidigare Mawell) där hon inom ramen för olika uppdrag arbetade i nationella utvecklingsprojekt, bl.a. Intygstjänster, Uppmärksamhetsinformation, Synpunkter och klagomål på Inera och Automatiserad inrapportering till kvalitetsregister på Sveriges kommuner och regioner (SKR), och förvaltningar, t.ex. Tjänstekontraktsförvaltning och Infektionsverktygets förvaltning på Inera. Arbetet omfattade framtagning och vidareutveckling av tjänstekontrakt, informationsmodeller och -specifikationer, process- och begreppsmodellering, kravanalys och delprojektledning. Under hösten 2021 och våren 2022 var Claudia delaktig i den Nationella Arbetsgruppen (NAG) för kvalitetsregister.

Claudia har en master i språkteknologi från Uppsala universitet, ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar både lingvistik och datavetenskap. Under sitt exjobb som hon gjorde på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet kom hon i kontakt med hälsoinformatik då hon jobbade i ”Clinical text mining”-gruppen med att utveckla ett maskininlärningssystem för att detektera vårdrelaterade infektioner (VRI) i patientjournaler. Efter sina studier fortsatte hon att som forskningsingenjör på DSV och jobbade då dels med arbetet kring VRI, dels med att utveckla ett system för att hitta tidiga symtom för cervixcancer.