Anna Rossander

Ordförande

Kontakt: anna.rossander@sfmi.se

Anna Rossander arbetar på enheten Informatik och Standardisering i Västra Götalandsregionen. Enheten har uppdrag att utveckla och förvalta informationsstruktur för hälso- och sjukvård inom regionen, att praktiskt stödja och utbilda i struktur och informatikfrågor samt att vara en stödfunktion för projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM). Anna arbetar huvudsakligen med Snomed CT; terminologbindning, framtagande av nya begrepp och urval samt användarstöd.

Anna deltar i flera nationella arbeten och är ordförande i NAG Snomed CT som hör till samverkansgruppen Strukturerad vårdinformation i SKR:s system för kunskapsstyrning. Avslutade projekt Anna deltagit i är bland annat mappning av blåscancerregistret mot Snomed CT (via Sweper) och informatikpiloten kring Schizofreni (via SKR).

Anna läste läkarprogrammet på KI, gjorde AT och halva ST i Gävle innan flytt till västkusten där hon arbetat på Sahlgrenska Sjukhuset och Kungsbacka Sjukhus. Blev specialist i urologi 2015 men arbetar sedan 2018 heltid med informatik.

Anna är också doktorand med fokus på interoperabilitet inom hälso- och sjukvård vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet.