Anders Thurin

Vetenskaplig sekreterare

Kontakt: anders.thurin@sfmi.se 

Född 1959, efter ADB-linjen kort karriär som programmerare vid dåvarande Volvo Data 1979, men blev sedan läkare 1986 och specialist i Klinisk fysiologi 1996. Parallellt med läkarbanan IT-engagemang först i en studerandegrupp, länge inom standardisering inom terminologiområdet, ordförande i svensk arbetsgrupp och svensk representant i CEN och ISO-kommitteer, därtill deltidstjänst vid Medicinsk Informatik i Linköping, inom EU-projekt som GALEN, uppdrag åt SPRI inför terminologitjänst som blev till Spriterm. I många år medverkat i Clinical LOINC-kommitten som samlar bl.a. mätvariabler inom kardiologi och annan klinisk fysiologi. I början av 2000-talet egna projekt såsom MIX (Medicinsk Informationsextraktion) - metoder för att samla kliniska rutindata genom bl.a. bearbetning av journaltext, och i EU-projektet SemanticMining, i samverkan med Språkdata, Göteborgs universitet, där vi arbetade med lexikal information utifrån journaltext. Medverkat i upphandling av Framtidens Vårdinformationsmiljö i VGR, parallellt med klinisk tjänstgöring inom Klinisk fysiologi. Delredaktör i en lärobok i Medicinsk informatik som planeras för utgivning 2020.  Även fackligt engagemang, fn sekreterare i styrelsen för Sjukhusläkarna, Göteborg, styrelsemedlem i VGLF och ledamot i LDR - Läkarförbundets digitaliseringsråd.

Intressen inkluderar textbearbetning, strukturering av mätvärden och sammanställning av data med verktyg som Perl och R, och arbetar ständigt med att underlätta eget arbete genom att automatisera arbetsmoment med makrofunktioner (AutoHotKey).