Evalill Nilsson

Ordförande

Kontakt: evalill.nilsson@sfmi.se

Evalill Nilsson arbetar som lektor och docent i hälsoinformatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar-Växjö, där hon också är verksamhetsledare för eHälsosinstitutet. Hon undervisar bland annat läkarstuderande vid Linköpings universitet och på masterprogrammet i e-hälsa vid Linnéuniversitetet. Hon har också representerat akademin/eHälsoinstitutet i Socialstyrelsens råd för e-hälsa.

Evalill har dessutom arbetat i många med kvalitetsregister och patientrapporterade data, och bland annat varit ordförande i Expertgruppen för Nationella kvalitetsregister. För närvarande ingår hon i referensgruppen för NAFS (Nationell formulärsamling) vid SKR.

Evalills nuvarande forskning rör digitala vårdmöten, särskild den nya tjänsten 1177 direkt, där patienten genomgår automatiserad anamnestagning och digital triage innan chattkonversation med vårdpersonal.