Ersättning för resekostnader och inkomstbortfall - policy för Svensk förening för medicinsk informatik (SFMI)

Denna policy gäller ersättning för resekostnader och inkomstbortfall för styrelseledamöter, ordinarie och adjungerade, vid av styrelsen beslutade deltagande i aktiviteter som till exempel styrelsemöten i SFMI, representation vid SLS fullmäktige, SLS e-Hälsokommitté, möten med systerföreningar.

Reseersättning

  1. I första hand ska resa betalas av ledamotens arbetsgivare.
  2. I andra hand ska resan försöka kombineras med annat uppdrag som finansierar resan.
  3. I tredje hand ska reseräkning upprättas och ställas till SFMI:s skattmästare.

Val av resa om SFMI ska ersätta den

  1. Tåg ska vara det föredragna resesättet vid långa resor. Resa i första klass accepteras om priset är likvärdigt med andra klass.
  2. Flyg ska bara väljas om det inte är möjligt med annat resesätt ens med påbörjande av resa kvällen innan och att SFMI ersätter för logi eller sovvagn på tåg. Business class är aldrig acceptabelt.
  3. Egen bil kan väljas om tågresa inte är möjligt. Ersättning utgår i sådant fall med belopp/km som används av Skatteverket för reseavdrag (motsvarande)

Ersättning för logi

Om resan behöver göras kvällen innan en tänkt aktivitet för att säkert vara på plats eller av annat skäl, ersätter SFMI för logikostnad.

Övriga ersättningar

Kostnader för mat och dryck i samband med resa ersätts inte.

Inkomstbortfall

När det gäller inkomstbortfall förväntas i första hand arbetsgivaren stå för arbetstiden som ägnas mötet/aktiviteten ifråga. SFMI:s uppfattning är att deltagande i föreningens arbete är något som varje arbetsgivare bör ha nytta av. SFMI ersätter inget inkomstbortfall.

Underlag för ersättningar

Skriftlig sammanställning ska göras av alla ersättningskrav. Originalverifikationer ska bifogas. Såväl mailtexter som PDF-filer från bokningar samt foton/skanning av kvitton accepteras som underlag. Föreningsfunktionär ansvarar för att inte ersättning för samma sak begärs från flera organisationer. Överträdelse av detta kan medföra polisanmälan.

Ikraftträdande

Policyn träder i kraft 2020-05-05 efter styrelsebeslut.