Alkohol- och drogpolicy för Svensk förening för medicinsk informatik (SFMI)

Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) har upprättat en alkohol- och drogpolicy för föreningen.

Vid arrangemang anordnade av SFMI gäller restriktivitet gällande servering av alkohol. Alkoholhaltiga drycker kan förekomma vid anordnade aktiviteter, men huvudprincipen är att var och en själv betalar den alkohol man dricker. Alkohol är heller inte en del av aktiviteter under arbetstid. Internt kan SFMI bjuda på öl eller vin till maten, motsvarande ett glas med påfyllning, i samband med nationellt arrangerade möten. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas parallellt med alkoholhaltig dryck.

Nolltolerans gäller vid användning av droger.

Målet med denna är att förhindra risk för eller missbruk av alkohol och droger vid arrangemang anordnade av föreningen. SFMI:s alkohol- och drogpolicy ska följas vid arrangemang anordnade av föreningen såsom möten, konferenser och utbildning.

Vid arrangemang anordnade av SFMI är medlemmar och styrelseledamöter företrädare för föreningen. Som företrädare för föreningen ska föreningens alkohol- och drogpolicy följas.

Styrelsen ansvarar för att informera medlemmarna om föreningens alkohol- och drogpolicy. Om medlem eller styrelseledamot inte följer SFMI:s fastställda alkohol- och drogpolicy, beslutar föreningens styrelse om eventuella konsekvenser. Vid sådant tillfälle ska SFMI:s styrelse även bistå med vägledning om så är lämpligt.