Om SFMI

Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) är en oberoende organisation för medicinisk informatik. SFMI verkar för ökad kunskap samt tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt nätverksbyggande genom bland annat utbildning, vetenskapliga sammankomster, medlemsmöten samt spridning av aktuell information. SFMI bistår även SLS med råd och yttranden, deltar i samhällsdebatten och är en formell remissinstans inom ämnet.

SFMI riktar sig till informatiskt intresserade som verkar inom eller gentemot vård och omsorgssektorn och är öppen för alla professioner. Föreningen är medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS), European Federation for Medical Informatics (EFMI) och International Medical Informatics Association (IMIA).

Avseende området Medicinsk informatik ska SFMI 

  • driva och bevaka viktiga samhällsfrågor
  • främja utbildning, fortbildning och forskning
  • främja intresset och bistå med råd och yttranden i relevanta frågor
  • öka kunskap, respektive tillhandahålla/ge tillgång till information som är av betydelse
  • skapa nätverksmöjligheter