Inom SFMI finns en arbetsgrupp som arbetar med att utöka den internationella openEHR-standarden för att uppfylla de krav som ställs på en patientjournalstandard utifrån Svenska förhållanden.

Organisationen bakom openEHR, openEHR International, har intervjuat Mikael Nyström om sitt engagemang i arbetet och vad det är som behöver göras för att göra openEHR användbar i Sverige.

Driving growth and collaboration with the openEHR affiliate program - openEHR news and views