Bli medlem

Ansök om medlemskap i SFMI

Alla är välkomna att ansöka om medlemskap i SFMI! Enligt stadgarna inväljs medlem av föreningens styrelse efter ansökan. Fyll i nedanstående formulär för att ansöka om medlemskap. Du kan alltid anmäla ändrade kontaktuppgifter genom att kontakta styrelsen via epost-adresser som finns på Kontakt- och föreningsuppgifter. När styrelsen fattat beslut om medlemskap skickar sekreterare/skattmästare information och en faktura på medlemsavgiften. Alla fakturor levereras till den e-postadress du angivit i din medlemsansökan. Aktuella medlemsavgifter hittar du längre ner på sidan. 

Ansök om medlemskap

Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS) 

Eftersom SFMI är medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) är alla medlemmar i SFMI också föreningsanknuten medlem i SLS.
Mer information

Medlemsförmåner och rabatter 


För enskilda medlemskap (senior, ordinarie och student):

Resestipendier

Medlemmar i SFMI har möjlighet att ansöka om resestipendium för aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser som tillhör ämnesområdet. Till sådana konferenser räknas t ex MEDINFO, MIE, AMIAs vår- och höstkonferens och olika Special Topic Conferences (STC) som arrangeras av EFMI eller IMIA.
Mer införmation 

Forskningsanslag, stipendier & resebidrag från SLS

Medlemmar i SFMI kan söka projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från olika specialfonder. Sökande ska som regel vara medlem i SLS ansökningsåret.
Mer information

Rabatterade deltagaravgifter 

Medlemmar har möjlighet inom de volymgränser som finns att få rabatterade platser på föreningens mötesaktiviteter. Anmälningar om rabatterade platser tilldelas i turordning som anmälan, inklusive betalning görs. Vid gränsdragning avgör bokförd betalning. Rätt till rabatterad plats förutsätter betald medlemsavgift vid anmälningstillfället. 

Medlemmar erhåller genom medlemskapet avsevärda rabatter på konferensavgifterna på de konferenser som anordnas av EFMI och IMIA och får elektronisk tillgång till Yearbook:en som delas ut på Medinfo och MIE konferenser.
Mer information

Medlemskap för juridisk person:

Rabatterade deltagaravgifter på vissa aktiviteter

Medlemskapet ger möjlighet till rabatterad deltagaravgift på föreningens aktiviteter upp till 6 personer vid varje tillfälle under förutsättning att det totala antalet rabatterade platser ej överskrids. Anmälningar om rabatterade platser tilldelas i turordning som anmälan, inklusive betalning görs. Vid gränsdragning avgör bokförd betalning. Rätt till rabatterad plats förutsätter betald medlemsavgift vid anmälningstillfället.
Observera att rabatten inte gäller för Vitalis.

Medlemsavgifter 

Enskilda medlemskap

  • Ordinarie medlem 300 kr 
  • Studerande 0 kr*
  • Senior medlem (över 65 år) 150 kr

Juridisk person 2000 kr

*Högskolestuderande på grund- eller forskarutbildningsnivå erbjuds fritt medlemskap i SFMI under 3 år. Vid ansökan om medlemskap ska studentintyg sändas till membership@sfmi.se.
Medlemskapet övergår fjärde året till ett ordinarie medlemskap.