Kontakt- och föreningsuppgifter

Kontakta oss

E-post: info@sfmi.se 

SFMI
c/o Lars Lindsköld
Regionens hus
405 44 Göteborg

Ekonomi

Epost: economy@sfmi.se
Telefon: 0723-878799

SFMI
Svensk förening för medicinsk informatik
c/o Helen Broberg
Solvändan 11D
224 81 LUND

Föreningsuppgifter

Organisationsnummer: 802409-1137
Swish: 1232097095
Plusgiro: 50 10 08-7
BIC: NDEASESS
IBAN: SE81 9500 0099 6026 0501 0087

Elektroniska fakturor 

SFMI tar gärna emot elektroniska fakturor och skickar själv om möjligt elektroniska fakturor.

  • Tjänsteleverantör: InExchange
  • Id: 802409-1137

Styrelse

Anna Rossander
Ordförande
anna.rossander@sfmi.se

Claudia Ehrentraut
Vice ordförande
claudia.ehrentraut@sfmi.se

Madeleine Blusi
Sekreterare
madeleine.blusi@sfmi.se

Helen Broberg
Skattmästare
helen.broberg@sfmi.se

Anders Thurin
Vetenskaplig sekreterare
anders.thurin@sfmi.se

Lina Nilsson
Vice vetenskaplig sekreterare
lina.nilsson@sfmi.se

Lars Lindsköld
Ledamot
lars.lindskold@sfmi.se

Mikael Nyström 
Ledamot
mikael.nystrom@sfmi.se

Hanife Rexhepi
Ledamot
hanife.rexhepi@sfmi.se

Nadia Davoody
Ledamot
nadia.davoody@sfmi.se

Om styrelsen