Vad är informatik?

Boken Medicinsk informatik definierar medicinsk informatik enligt nedanstående, en definition som SFMI:s styrelse ställer sig bakom.

“Informatik är kunskap om hur man kan hantera och strukturera information så att den blir användbar för daglig verksamhet och kan ligga till grund för kunskapsbildning forskning, verksamhetsutveckling och utbildning. Medicinsk informatik är tillämpningen av dessa principer för medicinsk kunskap – ett något svåravgränsat begrepp, som vi vill definiera som kunskap om mänsklig struktur, funktion och dysfunktion och hur dessa kan påverkas av mänskliga aktiviteter och yttre faktorer. Denna definition innefattar såväl preklinisk kunskap om till exempel anatomi, fysiologi och biomedicin som patologi och olika kliniska områden inklusive omvårdnad. Aktiviteter inkluderar diagnostiska och behandlande åtgärder såsom läkemedelsbehandling och fysioterapi med mera, men även patientens livsstil, och yttre faktorer inkluderar exempelvis mikroorganismer och olika skademekanismer. Denna kärna av medicinsk kunskap ingår i varierande grad i alla vårdprofessioner” (Petersson et al. 2021, s. 13)

Petersson, G., Rydmark, M. & Thurin, A. (2021). Medicinsk informatik. 1 uppl., Liber.

openEHR Sverige

OpenEHR Sverige är en arbetsgrupp under Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI). OpenEHR Sverige är en öppen gruppering där representanter från olika aktörer i Sverige medverkar, bl.a. regioner, systemleverantörer och myndigheter, för att koordinera svenska initiativ kring openEHR.

All information om openEHR Sverige hittar du här: Swedish Archetypes and Templates - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

Swedish Collaboration on Digital Care Research

Svenska forskarnätverket för digital vård har som syfte att främja evidensbaserat kunskapsutbyte och forskning kring digitala vårdtjänster. Information om forskarnätverket hittar du här: https://digitalcareresearch.se/