Svensk Förening för Medicinsk Informatik

SFMI är en oberoende organisation för medicinisk informatik. SFMI verkar för ökad kunskap samt tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt nätverksbyggande genom bland annat utbildning, vetenskapliga sammankomster, medlemsmöten samt spridning av aktuell information. SFMI riktar sig till informatiskt intresserade som verkar inom eller gentemot vård och omsorgssektorn och är öppen för alla professioner. Föreningen är medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS), European Federation for Medical Informatics (EFMI) och International Medical Informatics Association (IMIA).

Nyheter

Kalendarium

Följ oss

li ny.jpg