Torgny Sjöstrand-föreläsare

2023: Maria Eriksson
Hypertrofisk kardiomyopati – en diagnostisk tidsresa

2022: Jan Engvall
(Systolisk) vänsterkammarfunkktionsmätning genom tiderna

2021: Göran Hedenstierna
Minnesföreläsning om hans forskargärning inom andningsfunktion vid ventilatorbehandling

2020: Mötet inställt p g a covid-19

2019: Stefan Rosfors
Om kritiska stenoser i kärlsystemet

2018: Juhani Knuuti
Diagnostic aspects of myocardial perfusion

2017: Olle Pahlm
40 år med EKG

2016: Eva Nylander
40 år med klinisk fysiologi. Fysiologin, forskningen, föreningen

2015: Galen Wagner
EKG och “University without walls”

2014: Liv Hatle
Ekokardiografi

2013: Ann Bolger
MR hjärta 4D-flöde

2012: Dag Linnarsson
Människans anpassning till rymden och andra extrema miljöer.

2011: Otto A. Smiseth
Applied physiology in selection of heart failure patients for cardiac resynchronization therapy.

2010: Bengt Saltin
Springa för livet - i det långa loppet.

2009: Eike Nagel (ej annonserad som Sjöstrand-föreläsning)
The feasibility of determining myocardial perfusion with first-pass MRI.

2008: Två föreläsare, inte någon av dessa två annonserad som Sjöstrand-föreläsning
Walter J Paulus - Diastolic heart failure; from pathophysiological curiosity to pandemia.
Peter Lind - FDG PET/CET in oncology.

2007: Sándor J Kovács
What you always wanted to know about diastolic function - but were afraid to ask!

2006: Michael Lauer
Exercise testing - an integrated physiological approach of high prognostic value in clinical medicine.

2005: Ej namngiven

2004: Torvid Kiserud
Det ofödda barnets cirkulationsfysiologi.

2003: Harriet Wallberg-Henriksson
Diabetes - vår tids epidemi?

2002: John Deanfield
The child is the father of the man - investing in your arteries.

2001: Lennart Levi
Stress och hälsa under fem decennier.

2000: Paul Korner
The brain in essential hypertension.

1999: Jan Lundvall
Aspekter på cirkulation och kapillärfunktion.

1998: Marc A. Pfeffer
Experimental and clinical heart failure - pathophysiological and therapeutical landmarks.

1997: Jan M Lundberg
Multipla transmittorer i autonoma nerver. Implikationer för framtida läkemedelsutveckling.

1996: Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Value of PET in clinical and investigative cardiology.