SFKF Höstmöte och årsmöte

4 - 5 oktober 2018, Lund

Vi har fått många fler anmälningar än vi räknade med till årets Höstmöteoch därför fått byta lokal till:

Skånes universitetssjukhus, Centralblocket, Entrégatan 7, Föreläsningssal 3, Lund

Årsmöte

På torsdagen 4/10 kl 16:15-17:15 äger årsmötet 2018 rum på föreningens höstmöte i Föreläsningssal 3, Blocket, Lunds Universitetssjukhus.

 • Årsberättelsen med rapporter från nämndsekreterarna
 • Valberedningens förslag till ny styrelse

 Årsmötets dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Redogörelse för styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning under det gångna året med rapporter från nämnderna.
 5. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Budgeten. Fastställande av årsavgift och nästa års stipendier.
 7. Val till kommande mandatperiod
 8. Specialistutbildningen – dags för en uppdatering!
 9. SLS demokratiprocess.
 10. Övriga frågor 

Förslaget från valberedningen är följande:

 • Ordförande Anna Ormegard
 • Vice ordförande Jonas Jögi
 • Sekreterare Lena Forsberg
 • Skattmästare Thomas Larsson
 • Sekreterare i vetenskapliga nämnden Henrik Engblom
 • Sekreterare i utbildningsnämnden Ragnhild Ahl
 • Sekreterare i tekniska nämnden Patrik Sundblad
 • Facklig sekreterare Paula Lipponen
 • Redaktör Marcell Zsban
 • Ledamot Jan Engvall
 • Ledamot (ansvar för kvalitetsfrågor) Anette Rickenlund
 • Ledamot (associerade medlemmar) Kerstin Nisula
 • Suppleant Anna Carlén
 • Suppleant Thomas Åkesson Lindow
 • Suppleant Jonas Selmeryd

 

Varmt välkomna önskar styrelsen genom Jan Engvall, ordförande SFKF

Ladda ned dagordningen i Word format.


Årsberättelsen och rapporter från nämndsekreterarna:

Årsberättelse

Associerade medlemmar

Vetenskaplig sekreterare

Utbildnings sekreterare

Fackliga sekreterare

Tekniska nämnden

Sekreterare för kvalitetsfrågor


 

Anmälan skickas på särskild blankett till: karin.larsson@skane.se senast 2018-09-14. Vid 1d-deltagande halv deltagaravgift.

Anmälningsblankett för mötet
För hotellrum, se listan här!
Bokning och betalning för hotell står ni själva för.
Inför årets Höstmöte kommer vi att ansöka om att få programmet godkänt som utbildning genom Lipus.


Mötet är Lipus granskat och godkänt som ST-utbildningsmoment
Lipus kursnummer: 20180092


 Preliminärt program 

Ladda ned inbjudan samt programmet i PDF format

HÖSTMÖTE

SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK FYSIOLOGI

4 – 5 oktober 2018

TORSDAG 4 oktober

09.00 – 09.30 Registrering med Kaffe/the
09.30 – 09.45 Inledning – Välkomna till Höstmötet
09.45 – 10.30 Elin Trägårdh
PET – Ny teknik, nya möjligheter
10.30 – 11.15 Henrik Engblom
Kvantitativ MR-perfusion – ett paradigmskifte
11.15 – 11.30 Paus
11.30 – 12.30 Torgny Sjöstrand-föreläsning –
Juhani Knuuti, Turku PET center
12.30 – 13.30 LUNCH
13.30 – 14.15 Fria föredrag / abstract
14.15 – 14.20 Paus
14.20 – 15.00 Sponsorpresentation
15.00 – 15.30 Kaffe och postervandring
15.30 – 16.15 Quiz – Estebokologi! Thomas Å Lindow
16.15 – 17.15 Årsmöte
17.15 – Avstämning nya styrelsen
19.00 – Middag på Medicon Village

FREDAG 5 oktober

08.30 – 09.30 Rundvandring på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
09.30 – 10.00 Kaffe och postervandring
10.00 – 11.00 Anette Rickenlund
Kvalitetsarbete – Intresseföreningarna och Equalisgrupperna rapporterar 11.00 – 11.30 Specialist-BMA, vad gör vi nu? Kerstin Nisula
11.30 – 11.40 Paus
11.40 – 12.30 Ett urval av årets nydisputerade presenterar
sin avhandlingar
12.30 – Mötet avslutas
- servering av medtagbar lunch


Presentation eller poster om vetenskapliga studier samt BMA och ST-läkarens kvalitetsarbete är välkomna på höstmötet.
Deadline för anmälan: 2018-08-17 kl 23:59 OBS ny datum!
Instruktion för abstrakt
Abstraktmall