Höstmöte 2023

Boka in 2–3/10 2023 för årets upplaga av höstmötet som i år kommer hållas på Steam Hotel i Västerås.

Protokoll från årsmötet 2023-10-02.

Presentationer från höstmötet:

Material för årsmötet:
Kallelse och Dagordning Årsmöte
Årsberättelse för SFKF 2023
Årsberättelse facklig sekreterare
Årsberättelse från tekniska sekreteraren
Årsrapport från vetenskaplig sekreterare
Rapport från arbetsgruppen för associerade medlemmar
Rapport utbildnings-sekreterare
Förslag till fortbildningspolicy för SFKF
Proposition Resestipendium
Förslag till ny styrelse
Revisionsberättelse 2023

Hemsida: www.sfkf-hostmotet.se