SFKF Höstmöte 2022

29–30 september 2022 i Umeå

Årsmötet för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi anordnas i år i Umeå, med start på morgonen torsdag 29 september med slut vid lunch dagen därpå fredagen 30 september.
Årsmötesprotokoll 2022

Mer information om mötet 

Dokument till årsmötet:
Kallelse och dagordning
Årsberättelse 2022
Årsberättelse från sekreteraren i tekniska nämnden
Årsberättelse vetenskaplig sekreterare
Årsberättelse för utbildningsnämnden
Årsberättelse associerade medlemmar
Kort verksamhetsberättelse från facklig sekreterare
Rapport från skattmästaren
Revisionsberättelse för 2021
Proposition, Angående finansiering av SLS medlemsavgift
Förslag Utbildningsbok Klinisk fysiologi ST 2021
Valberedningens förslag till SFKFs styrelse för 2022-2023

Preliminärt program

Torsdag 29/9

08:45–09:15      Registrering med kaffe/the och smörgås

09:15–09:30      Välkomna

09:30–10:15      Klinisk fysiologi Sverige: dåtid, nutid, framtid
Eva Nylander, Överläkare, Professor Klinisk Fysiologi, Linköping
Gunnar Sundström, Klinisk fysiolog, Höör  

10:15–10:45      Bensträckare med postervandring

10:45–11:30      Arbetssätt Klinisk Fysiologi i Umeå:
Erfarenheter av ny organisation

11:30–12.00      Presentation av våra sponsorer

12.00–13.00      Lunch

13.00–13:30      Tryckmätning och kvinnohälsan
Karin Stridgård, Överläkare, Professor Kirurgi, Umeå

13:30–14:30      Torgny Sjöstrand-föreläsning

14:30–15:15      Fria föredrag

15:15–15:30      Paus med fika

15:30–16:00      Presentation av våra sponsorer

16:00–17:30      Årsmöte

18:30                  Välkomstmingel

19:00                  Middag på P5–Väven

Fredag 30/9

08:00–9:30        Kvalitetstimmen (inklusive bensträckare)
Hur bedrivs externt och internt kvalitetsarbete nationellt inom klinisk fysiologi, nu och i framtiden?
Moderator: Anette Rickenlund, tekniska nämndens sekreterare SFKF, Överläkare, KS Huddinge, Stockholm

09:30–09:45      Fika

09:45–11.00      Parallella gruppdiskussioner
Gruppindelning och ansvariga:
- ST-läkare David Kylhammar, ST-läkare, Linköping
- Vetenskap/akademi Andrei Malinovschi, Professor, Uppsala
- ST-studierektorer Karin Rodmar, Överläkare, Linköping
- BMA Kerstin Nisula, Områderschef, SUS
- Chefer Jonas Jögi, Överläkare, SUS

11:05–11:35      Amyloidos och hjärta.
Per Lindqvist, Professor Klinisk Fysiologi, Umeå
Björn Pilebro Överläkare Kardiologi, Umeå

11:35–12.05      VIPVIZA-studien: karotisultraljud och prevention, har bilden någon betydelse?
Ulf Näslund, Professor Kardiologi, Umeå

12:15–12:30      Avslutning och utvärdering
Utdelning av medtagbar lunch.