SFKF Höstmöte 2022

29–30 september 2022 i Umeå

Årsmötet för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi anordnas i år i Umeå, med start på morgonen torsdag 29 september med slut vid lunch dagen därpå fredagen 30 september.

Mer information och anmälan här.

Preliminärt program

Torsdag 29/9

08:45–09:15      Registrering med kaffe/the och smörgås

09:15–09:30      Välkomna

09:30–10:15      Klinisk fysiologi Sverige: dåtid, nutid, framtid
Eva Nylander, Överläkare, Professor Klinisk Fysiologi, Linköping
Gunnar Sundström, Klinisk fysiolog, Höör  

10:15–10:45      Bensträckare med postervandring

10:45–11:30      Arbetssätt Klinisk Fysiologi i Umeå:
Erfarenheter av ny organisation

11:30–12.00      Presentation av våra sponsorer

12.00–13.00      Lunch

13.00–13:30      Tryckmätning och kvinnohälsan
Karin Stridgård, Överläkare, Professor Kirurgi, Umeå

13:30–14:30      Torgny Sjöstrand-föreläsning

14:30–15:15      Fria föredrag

15:15–15:30      Paus med fika

15:30–16:00      Presentation av våra sponsorer

16:00–17:30      Årsmöte

18:30                  Välkomstmingel

19:00                  Middag på P5–Väven

Fredag 30/9

08:00–9:30        Kvalitetstimmen (inklusive bensträckare)
Hur bedrivs externt och internt kvalitetsarbete nationellt inom klinisk fysiologi, nu och i framtiden?
Moderator: Anette Rickenlund, tekniska nämndens sekreterare SFKF, Överläkare, KS Huddinge, Stockholm

09:30–09:45      Fika

09:45–11.00      Parallella gruppdiskussioner
Gruppindelning och ansvariga:
- ST-läkare David Kylhammar, ST-läkare, Linköping
- Vetenskap/akademi Andrei Malinovschi, Professor, Uppsala
- ST-studierektorer Karin Rodmar, Överläkare, Linköping
- BMA Kerstin Nisula, Områderschef, SUS
- Chefer Jonas Jögi, Överläkare, SUS

11:05–11:35      Amyloidos och hjärta.
Per Lindqvist, Professor Klinisk Fysiologi, Umeå
Björn Pilebro Överläkare Kardiologi, Umeå

11:35–12.05      VIPVIZA-studien: karotisultraljud och prevention, har bilden någon betydelse?
Ulf Näslund, Professor Kardiologi, Umeå

12:15–12:30      Avslutning och utvärdering
Utdelning av medtagbar lunch.