SFKF Höstmöte 2021

11-12 oktober 2021 i Uppsala

Bästa kliniska fysiologer!

Situationen runt corona är fortfarande mycket osäker och de flesta regionerna väljer att fortsätta med restriktioner runt resor till utbildningar. Vi i styrelsen har därför tillsammans med årets arrangörer av Höstmötet tagit ett beslut om att Höstmötet 2021 kommer att hållas i digital form. Det känns tråkigt att vi fortfarande inte kan träffas fysiskt men med digitalt möte hoppas vi att fler kan delta och ta del av det digra programmet. Mötet planeras till 11-12 oktober och information uppdateras löpande.

Årsmötet för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi äger rum 11-12 oktober 2021

Årsbärettelser kan läsas här

Valberedningens förslag till SFKF Styrelsemedlemmer för 2021/22

Tilldelning av resestipendier

Digital posterpresentation

Aktuella information och schema uppdateras löpande på Akademiska Sjukhusets hemsida, där man kan även anmäla sig till mötet.

Program

Sista anmälningsdag är den 20 september.

Utbildningsteman

Utbildningsteman kommer att fortsätta vid dessa möten och temat för i år är lungfunktionsdiagnostik.

Anmälan


Presentation eller poster om vetenskapliga studier samt BMA och ST-läkarens kvalitetsarbete är välkomna på höstmötet.

instruktioner-for-abstrakt kvalitetsarbete 2021.docx
Abstraktmall_2021.doc

Ny deadline för abstracts 2021-09-05 kl 23:59!

Den nya deadline gäller även på resesstipendier - även digitala konferenser går bra att ansöka för