Höstmöte 2020

Bästa kliniska fysiologer!

Årsmötet för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi äger rum torsdagen 8/10 kl 16:00 -17:30 via Zoom

Dagordning och propositioner är tillgängliga här

Förslag SFKF styrelse 2020_21 från Valberedningen

Extramotion och rekommendation om bedömning av långtids-EKG

Riktlinjer långtids-EKG 2020-10-01

Årsberättelser är tillgänglia under "Vårt arbete" undersida

Varmt välkomna önskar styrelsen genom Anna Ormegard, ordförande SFKF


På grund av den rådande situationen har styrelsen, tillsammans med arrangörerna i Uppsala, beslutat att skjuta upp SFKFs höstmöte hösten 2020 till hösten 2021 med planerat tema Lungfunktion i Uppsala.