Årsmöte SFKF 2019

Eskilstuna 2019-09-17

Kära medlem i SFKF

Jag hoppas att vi ses på Höstmötet i Eskilstuna och därmed också på årsmötet som går av stapeln kl 16.00 2019-10-03 enligt kallelsen som du finner här.

Vid årsmötet kommer vi ta ställning till den nya reviderade utbildningsboken för ST-läkare, samt anpassningar av föreningens stadgar med anledning av förändrade medlemsförutsättningar i Svenska Läkaresällskapet. Förändringarna är gulmarkerade, de ordinarie stadgarna finns på hemsidan för jämförelse. De två sista paragraferna är tillagda för att anpassas till GDPR enligt SLS rekommendationer. 

Varmt välkomna till Munktellmuséet i Eskilstuna!

Anna Ormegard

Dagordning
Stadgeändringar för att bli medlemsförening i SLS

Ekonomiskt utfall 2018
Noter ekonomiskt ufall 2018 
Ekonomiskt läge 2019-09-30 samt budgetförslag 2020

Årsberättelse Svensk förening för klinisk fysiologi
Årsberättelse från representanten för associerade medlemmar
Årsberättelse från Utbildningssekreteraren Årsberättelse från sekreteraren i Tekniska nämnden
Årsberättelse från sekreteraren för frågor ommetodutveckling och kvalitetsgranskning
Årsberättelse från Fackliga sekreteraren
Årsberättelse från Vetenskaplig sekreterare