Besvarade remisser

Nedan finns en lista på besvarade remisser från föreningen. Vill du ta del av svaret kontaktas SFKFs sekreterare

2021

Brev Kloka kliniska val SFKF 210208.pdf

2020

Remissvar för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: hjätsvikt

Angående föreskrift om BT/ST 2020

Remissvar för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

2018

Angående bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56) 2018-01-31

2016

Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91): Gem 2016/0106

2015-12-06 SLF Översyn av Läkarförbundets etiska regler

Angående Förtydligande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)

SLS – Socialdepartementet: (SOU 2016:2) Effektiv vård.

Sjukvårdspolitiskt program, ärendenummer Gem 2016/0066

Förslag Sveriges läkarförbunds strategi 2020 (2016-0068)

SLF, Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

SLS, SOS  2016-01-25: Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

SLS, SOS 2016-01-25 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och de allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

SLS, SOS 2016-01-25 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

2015

SLF, 2015-10-12: Nästa fas i e-hälsoarbete (SOU 2015:32)

SOS, 2015-06-12: Enkät SK-kurser 2017

SLF, 2015-06-05: För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

SOS, 2015-04-23: Upphandling av SK-kurser inför 2016

SOS, 2015-05-25: Externa bedömmare av Specilistansökningar Klinisk Fysiologi

SLF, 2015-05-15: Kartläggning av bristen på specialistläkare

SLF, 2015-04-27: Frågor om arbetet med implementering av den nya ST-föreskriften

SHF, 2015-03-09: Plan för Svenska hjärtförbundets nationella certifiering av transthorakal ekokardiografi, att skapa ett nationellt ekokörkort

LIPIDUS, 2015-03-23: SPUR enkät 2015

SLS, 2015-01-18: Unik kunskap genom registerforskning(SOU 2014:45)

SLF, SOS 2015-01-15: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring